← #nieuws

Rathenau: veiligheid biotechnologieonderzoek gewaarborgd, maar overheid moet kennis vergroten

De veiligheid binnen biotechnologieonderzoek is gewaarborgd, maar de kennis over biotechnologie moet een stuk groter. Dat blijkt uit een rapport van het Rathenau Instituut. Dat onderzocht hoe de uitvoering van het bioveiligheidsbeleid op dit moment in Nederland functioneert, en of deze voldoende toekomstbestendig is. Hoewel dat dus het geval is, adviseert Rathenau de overheid om biotechnologiekennis beter te ontwikkelen én uit te wisselen, zowel binnen de overheid als in de maatschappij.

HollandBIO: Maak kennis met de kansrijke en snelle ontwikkelingen van de biorevolutie 

In 2018 heeft HollandBIO voor dit rapport met het Rathenau Instituut gesproken en sindsdien heeft de tijd niet stilgestaan. “De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan snel”, constateert Rathenau: “biotechnologie biedt veel kansen, zoals nieuwe medische behandelingen of efficiënte groei van voedselgewassen.” Hoog tijd dus dat overheid en maatschappij kennismaken met die kansrijke en snelle biotech ontwikkelingen. Niet voor niets publiceerde HollandBIO recent nog over deze biorevolutie die zich momenteel voltrekt. 

De mate waarin Nederland de wereld van deze biorevolutie laat profiteren, dat bepalen wij Nederlanders samen. Maatschappelijke inbedding, waar het rapport uitvoerig op ingaat, is dan ook onontbeerlijk. Wat HollandBIO betreft is dat de allerbelangrijkste aanbeveling van de onderzoekers. Nog te vaak is er onvoldoende kennis van de voordelen die biotech producten bieden ten opzichte van ouderwetse alternatieven. En dan maakt onbekend soms helaas zelfs onbemind. Zo kunnen er kostbare jaren – niet in de laatste plaats voor onze planeet – voorbijgaan zonder dat biotech het leven beter maakt. En dat is doodzonde. 

Meer aandacht en waardering voor kennis moet hand in hand met heldere regels 

Over de uitvoering van het bioveiligheidsbeleid – het onderzoeksonderwerp van het rapport – benadrukt Rathenau in zijn persbericht: “Het instituut concludeert dat de veiligheid binnen het biotechnologieonderzoek op dit moment gewaarborgd is, maar wel steeds meer onder druk staat. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het bioveiligheidsbeleid is vanaf de jaren zeventig steeds meer verschoven van wetenschappers naar de overheid. Sinds een jaar of tien wil de overheid meer verantwoordelijkheid terugleggen bij bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar onderzoekers zelf worden daarbij onvoldoende betrokken.” 

Meer aandacht en waardering voor kennis over bioveiligheid in de opleiding van biotechnologen is daarom nodig, zo beveelt Rathenau aan. Niet alleen om de veiligheid ook in de toekomst te blijven waarborgen, maar ook – zoals het instituut stelt – “voor de voortgang van het biotechnologische onderzoek zelf”. Toch kunnen we het niet nalaten om te hameren op toch wel het allerbelangrijkste voor de voortgang van biotechnologie: heldere regels die niet discrimineren op technologie. Het is een groot gemis dat Europa al sinds 2018 opgescheept zit met achterhaalde regels. Dus overheid: laten we de veiligheid blijven waarborgen en de kennis vergroten, maar bovenal ook zorgen dat we niet langer kostbare jaren verspillen waarin onze biotechnologie het leven beter kan maken.