← Al het nieuws

Nederlandse overheid komt gezamenlijk met route naar een integrale visie op biotechnologie 

, , , ,

De vijf rechtstreeks bij biotechnologie betrokken ministeries (EZK, IenW, LNV, OCW en VWS) gaan nauw samenwerken in het uitdenken en uitwerken van de noodzakelijke langetermijnvisie voor biotechnologie, hopelijk nog in 2024. Dit besluit komt voort uit de reactie van het kabinet op de aanbevelingen uit de Trendanalyse Biotechnologie van de Gezondheidsraad en de COGEM. Dat vinden we bij hollandbio een hartstikke goede ontwikkeling waar we graag een bijdrage aan blijven leveren.

In de Trendanalyse Biotechnologie 2023 geven de Gezondheidsraad en Commissie Genetische Modificatie (COGEM) een scherp overzicht van de razendsnelle ontwikkelingen in de biotechnologie en de bijdrage van deze sleuteltechnologie aan maatschappelijke uitdagingen en de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDGs). Het rapport roept op tot een integrale visie met scherpe keuzes, nationale regie via een interdepartementale directie biotechnologie en fikse investeringen. Eerder heeft hollandbio bijgedragen aan de input voor deze analyse en waren we maar wat blij met de inhoud van het rapport. Hartstikke goed nieuws dus dat het kabinet deze bevindingen deelt, en dat is ook helemaal in lijn met de brede steun vanuit onder andere kennisinstellingen, bedrijven en NGO’s die we eerder optekenden. 

Visietraject moet eind 2024 tot kabinetsbrede integrale langetermijnvisie leiden 

In de kabinetsreactie op de Trendanalyse komt naar voren dat diverse departementen nauwer samen gaan werken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) zijn de trekkers en zullen ook de andere ministeries (VWS, LNV en OCW) betrekken om eind Q1 2024 met een aanpak en hopelijk tegen het eind van 2024 met de gevraagde gezamenlijke en integrale visie op biotechnologie te komen. Een belangrijke kanttekening is wel dat de exacte visievorming zal plaatsvinden onder leiding van het nieuw te vormen kabinet. Het centrale uitgangspunt van het kabinet bij het uitwerken van de integrale visie is de bijdrage die biotechnologie kan leveren aan onze economie, de volksgezondheid en maatschappelijke transities zoals de eiwittransitie en landbouwtransitie, de klimaattransitie en de transitie naar een circulaire economie. En die bijdrage van de biorevolutie is in potentie enorm, zo lieten we eerder ook al in een oogopslag zien. 

Vanzelfsprekend zal hollandbio alle kansen pakken om input te blijven leveren en blijven we dit traject nauw in de gaten houden!