Volop steun voor integrale visie op biotech

We schreven het al eerder: de Trendanalyse Biotechnologie van de Cogem en Gezondheidsraad slaat de spijker op zijn kop. Biotech biedt als sleuteltechnologie volop kansen voor gezondheid, voedselproductie en de circulaire economie. Het verzilveren van die kansen voor Nederland vergt een integrale visie en beleid, in nauwe samenspraak tussen de diverse betrokken ministeries en departementen. … Meer lezen over Volop steun voor integrale visie op biotech