← Al het nieuws

Media-aandacht voor medische ggo’s

Het Nederlandse beleid rond vergunningverlening voor medische toepassingen op basis van genetisch gemodificeerde organismen, zoals cel- en gentherapie en vaccins, dook afgelopen week weer op in diverse media. Dit keer pleitte Marcel Levi, directeur van University College London Hospitals, voor een vlotter proces in Nederland.

De afgelopen periode werkten partijen vanuit het hele veld samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een drastische versnelling van de vergunningsaanvraag. HollandBIO is blij met deze eerste stappen en kijkt reikhalzend uit naar de inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit GGO. Daarnaast blijven we, in gesprek met veldpartijen en de overheid, graag werk maken van verdere vervolg- en verbeterstappen waarmee we van Nederland een internationale koploper maken in het ontwikkelen en toepassen van dit nieuwe soort behandelingen:

  1. Het verder vormgeven aan en verankeren van een lerend systeem in de wet- en regelgeving, waardoor de overheid eenvoudiger toepassingen aan een beoordelingstermijn van 120, 56 of 28 dagen kan toewijzen;
  2. Lessen trekken uit de coronacrisis, waarin de Europese Commissie het initiatief nam tot een noodverordening waarmee zij een milieuvergunning voor vaccins of behandelingen tegen COVID-19 op basis van ggo’s overbodig maakt;
  3. Een situatie waarin één commissie een integraal oordeel velt over de medische en milieurisico’s van ggo’s.

HollandBIO is blij dat IenW-minister Van Nieuwenhuizen de ambitie uitspreekt om met betrokken partijen verbeteringen door te blijven voeren op dit dossier, ook nu het verbeterplan vergunningverlening medische ggo’s is gefinaliseerd. De innovatiemolen op het vlak van vaccins, cel- en gentherapie draait namelijk op volle toeren!

Lees meer: