← Al het nieuws

HollandBIO deelt gevolgen coronacrisis voor biotech industrie met Tweede Kamer

, , ,

Het coronavirus staat bovenaan de agenda van de Tweede Kamer. In dat kader heeft de Tweede Kamer een consultatie gehouden om bedrijven, organisaties en instellingen aan het woord te laten over de gevolgen die zij ondervinden na het treffen van het eerste coronamaatregelenpakket vanuit de Nederlandse overheid.

HollandBIO grijpt deze kans met beide handen aan om de gevolgen voor de biotech sector te duiden en  om nogmaals duidelijk te maken dat lang niet alle maatregelen tegemoet komen aan de behoeftes van biotech ondernemers. De coronacrisis leidt, samen met de niet helemaal afdoende maatregelen, tot een hoog risico op groot waardeverlies op korte maar ook middellange en lange termijn.

Als boodschap geeft HollandBIO de Tweede kamer mee dat innovatieve start-ups, scale-ups en MKB  allesbepalend zijn voor het toekomstige innovatie- en verdienvermogen van Nederland en ons vermogen om maatschappelijke uitdagingen op gezondheid en duurzaamheid het hoofd bieden. Het belang van de biotech en life sciences sector is vandaag de dag evidenter dan ooit. Het zorgvuldig opgebouwde Nederlandse life sciences cluster bouw je na het afbrokkelen ervan niet zomaar weer op. We roepen dan ook op deze cruciale sector daarom met passende maatregelen te steunen.

Ook prins Constantijn van Oranje, speciaal gezant van Techleap.nl, geeft in een uitzending van WNL op Zondag aan dat innovatieve start-ups en scale-ups tegen specifieke uitdagingen aanlopen. Zij hebben vaak weinig tot geen omzet en kunnen daardoor geen aanspraak maken op een noodmaatregel als de NOW, terwijl hun kosten door blijven lopen en nieuwe financieringsrondes uitblijven. De recent opgezette Corona-Overbruggingslening (COL) voor start-ups en scale-ups is een goede eerste stap om dit probleem te ondervangen, al blijft de vraag of de omvang van het budget voldoende zal zijn.

Lees meer