Artikelen door HollandBIO

BiosanaPharma’s biosimilar phase I study successful

BiosanaPharma, an Australian/Dutch biotech company, today announced the successful outcome of a comparative phase I clinical study in healthy volunteers of BP001, a biosimilar candidate to Xolair® (omalizumab). The study was conducted in Australia, with 84 healthy male volunteers. The results of the study show that bioavailability, safety, tolerability and immunogenicity of BP001 are comparable […]

, , ,

Cruciale biotech sector vergt corona-steun op maat

De COVID-19 crisis raakt heel Nederland hard. Dat is helaas niet anders voor de biotech sector. HollandBIO roept de overheid op om snel tegemoet te komen aan de specifieke noden van de Nederlandse biotech bedrijven die op dit moment onvoldoende geholpen zijn met het pakket aan maatregelen. Doordat veel start-ups en scale-ups geen omzet hebben, […]

pi life sciences sluit zich aan bij HollandBIO

HollandBIO verwelkomt pi life sciences als kersvers lid. pi is de organisatie voor tijdelijke ondersteuning, projectwerk en advies op het gebied van GxP in de life sciences industrie in België en nu ook in Nederland. Met het lidmaatschap en wil pi bij dragen aan de productontwikkeling van de leden van HollandBIO. Als organisatie waarin onze […]

Ook het Zorginstituut werkt thuis vanwege covid-19

Het Zorginstituut heeft besloten het proces rondom geneesmiddelbeoordelingen niet stil te leggen, maar in een andere vorm te laten plaatsvinden. Vanwege de genomen maatregelen met betrekking tot COVID-19 kunnen de vergaderingen van de WAR-CG momenteel niet fysiek plaatsvinden. In overleg met de voorzitter van de WAR-CG is een schriftelijke procedure als alternatief opgesteld. De beoordeling […]

Wijziging wet geneesmiddelenprijzen 6 maanden uitgesteld

De aanscherping van de maximumprijzen die per 1 april in zou gaan als gevolg van de aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen, is met zes maanden uitgesteld. Het is één van de maatregelen die minister Van Rijn neemt om medicijntekorten door de coronacrisis te voorkomen. Hiermee laat minister blijken belang te hechten aan de continuïteit van […]

Virtueel in Parijs; BIO-Europe Spring

De BIO-Europe Spring vond dit jaar plaats in digitale vorm, in verband met Covid-19. Ondanks de fysieke beperkingen, is het de organisatie gelukt om op korte termijn een virtuele beursvloer op te zetten. Ook was er gelegenheid voor online partneringgesprekken en andere sessies. Nederland is zo toch vertegenwoordigd in virtueel Parijs. De virtuele beursvloer is […]

AM-Pharma vergroot met extra €47 miljoen de financiering voor klinische fase III-registratiestudie tot €163 miljoen

AM-Pharma BV, een biofarmaceutische onderneming in de klinische fase die vooroploopt in de ontwikkeling van een therapie tegen acuut nierfalen (AKI) met het innovatieve geneesmiddel ‘recombinante humane alkalische fosfatase’ (recAP), heeft een €47 miljoen extra opgehaald bovenop de eerdere €116 miljoen financiering van medio vorig jaar. Met de €163 miljoen aan middelen gaat AM-Pharma een […]

, ,

MIT COVID-19 Challenge

HollandBIO is proud supporter of the MIT COVID-19 Challenge virtual event ‘Beat the Pandemic’. MIT is hosting a series of challenges to empower the broader community and we invite you to join actors in Massachusetts to take action on the COVID-19 crisis. This could become a great example of joining forces between Netherlands and Massachusetts, […]

Gilde Healthcare haalt €416 miljoen op met venture en groeikapitaalfonds

Gilde Healthcare kondigt vandaag de eerste en definitieve sluiting aan van Gilde Healthcare V, een venture en groeikapitaalfonds met een waarde van €416 miljoen ($450 miljoen). Het nieuwe fonds, dat was overtekend, richt zich op groeikansen in een breed scala van gezondheidssectoren, waaronder digitale gezondheidszorg, medische technologie (medtech) en nieuwe geneesmiddelen zowel in Europa als […]

, , , ,

Tweede Kamer: vergunningverlening klinisch onderzoek moet sneller

De vergunningverlening rond klinisch onderzoek met medische ggo-producten zoals vaccins, cel- en gentherapie, moet sneller. Daartoe riep de Tweede Kamer de Nederlandse overheid op tijdens het debat over het coronavirus op 26 maart. VVD-Kamerlid Hayke Veldman diende een motie in waarin de regering verzocht wordt om begin april meer duidelijkheid te geven over hoe zij […]