Artikelen door HollandBIO

,

Grijp die kans: geneesmiddelen sneller, beter, slimmer, goedkoper én groener beschikbaar dankzij herziening EU-geneesmiddelenwetgeving

Afgelopen vrijdag publiceerde het kabinet zijn reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de EU farmaceutische wetgeving. Vandaag spreekt de Tweede Kamer minister Kuipers over dit zogenaamde BNC-fiche, tijdens het commissiedebat in aanloop naar de EU-Gezondheidsraad. Het kabinet reageert overwegend positief op het voorstel van de commissie. Ook HollandBIO juicht de […]

Moleculaire diagnostiek: de derde voortgangsupdate

Afgelopen week publiceerde VWS-minister Kuipers en het Zorginstituut de derde voortgangsupdate van het traject moleculaire diagnostiek, waarin ze in gaan op de meters die zijn gemaakt voor een verbeterde inzet van moleculaire diagnostiek. Waar HollandBIO blij is dat er langzamerhand helderheid ontstaat over de routes die innovaties af moeten leggen, blijven we bezorgd over het […]

, ,

Maatschappelijk café: Voldoende kansen voor efficiënter vaccinatiebeleid

Het Nederlandse vaccinatiestelsel kraakt en piept. En dat terwijl beleidsmakers, wetenschappers en gezondheidsexperts veelal op dezelfde lijn zitten: voorkomen is beter dan genezen. Ondanks deze gezamenlijke koers blijkt de implementatie van een goed geolied vaccinatiestelsel een grote uitdaging. Wat is er nodig om vaccinatie zo optimaal mogelijk te organiseren? Waar liggen de kansen voor beleid, […]

, ,

Stel een preventienorm vast ter verdediging van onze gezamenlijke gezondheid

Twee jaar voordat Poetins oorlog uitbrak, werd onze samenleving ontwricht en vonden tienduizenden Nederlanders de dood. Het was geen Rus, maar een virus dat onze grens binnendrong en stevig huishield. Waar de Oost-Europese oorlog er nu eindelijk toe leidt dat onze krijgsmacht door naleving van de NAVO-norm op orde wordt gebracht, schort het nogal in […]

,

HollandBIO welcomes Those Vegan Cowboys as a new member

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 270 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Those Vegan Cowboys! Precision fermentation pioneers Those Vegan Cowboys granted HollandBio an interview with their […]

, ,

Apply now for the Henri Termeer Transatlantic Connections Award 2023

Are you the next emerging biotech entrepreneur of the Netherlands or Massachusetts? Do you want to have access to experienced biotech mentors and network with fellow peer entrepreneurs within the Henri Termeer Foundation community? Then apply now for the third edition of the prestigious Henri Termeer Transatlantic Connections Award. Apply here The Henri Termeer Transatlantic […]

Coronapandemie vraagt om nieuwe procedure voor vergoeding geneesmiddel

Vanwege de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie wil het Zorginstituut (ZIN) dat Paxlovid snel beschikbaar komt voor patiënten die het nodig hebben. Het is een opvallend advies, waarin ZIN een voorlopige vrijstelling voor een farmaco-economische analyse verleent voor snelle beschikbaarheid, om zo de gevolgen van een mogelijke najaarsgolf te beperken. Het advies geeft te denken: […]

,

HollandBIO verwelkomt Dina Diek

Het team van HollandBIO is sinds vorige week een stukje sterker geworden. Per 17 oktober is Dina Diek begonnen als Project Manager. Naast haar taken op het vlak van communicatie zal ze een substantieel deel van haar tijd gaan besteden aan projecten voor de programma’s. Dina volgde een interdisciplinaire bachelor aan het Maastricht Science Programme, […]

HollandBIO welcomes Simmunext Biotherapeutics as a new member

HollandBIO connects, represents and supports the Dutch life science sector. We are very proud that we already represent over 270 companies: from start-ups, small and medium-sized companies to large companies, active in health, food or biobased economy. Today we welcome Simmunext Biotherapeutics! Simmunext likes to address a word to the reader: Immunotherapy has seen great […]

, , ,

VWS-begrotingsbehandeling: discussie op geneesmiddelen loopt vast, beweging op DNA, diagnostiek en data

Vorige week gingen VWS-ministers Kuipers en Helder en staatssecretaris Van Ooijen met de Kamer in debat over hoe we de €103 miljard van de VWS-begroting voor 2023 het beste kunnen inzetten om de grote uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Een veelheid aan onderwerpen passeerden de revue, waaronder de ontwikkeling en vergoeding van […]