Precision Medicines

Precision Medicines

Maatwerk voor innovatieve therapieën

De ontwikkelingen in de biotech zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Nieuwe therapieën, zoals gentherapie en immuuntherapie, zijn steeds gerichter en veroorzaken minder bijwerkingen. Het huidige zorgsysteem is steeds minder toegerust op deze baanbrekende ontwikkelingen. Door nieuwe technologieën in een oud systeem te persen, loopt de markttoegang en vergoeding steeds vaker spaak. HollandBIO pleit voor een toekomstbestendig zorgstelsel. Steeds een beetje schaven aan het huidige systeem is niet toereikend. De lat moet omhoog! 

Ruim baan voor vaccins

Ruim baan voor vaccins

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen. En voor steeds meer infectieziekten is dit al mogelijk, dankzij de preventieve kracht van vaccins. HollandBIO zet zich in om de ontwikkeling en het gebruik van vaccins te bevorderen.

Intellectual Property (IP)

Intellectual Property (IP)

Openbreken biotechrichtlijn: 600 biotechbedrijven in de kou

Een goede bescherming van Intellectual Property (IP) is een cruciale succesfactor voor biotechbedrijven. Zonder bescherming door bijvoorbeeld een octrooi  is het voor een biotechbedrijf niet mogelijk de hoge investeringen noodzakelijk  voor onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen. De Europese Biotech Octrooirichtlijn staat hiermee aan de basis van innovatie in de biotechsector. Alleen al in Nederland gaat het om 600 biotech bedrijven, het merendeel MKB.

MKB-actieplan

MKB-actieplan

Financiering, informatievoorziening en continuïteit van beleid

Het MKB is de drijvende kracht voor de ontwikkeling van innovatie biotech producten. Een sterk en stabiel innovatieklimaat is letterlijk van levensbelang voor deze bedrijven. De weg van het lab naar de patiënt of consument is lang, kostbaar en kent vele obstakels. HollandBIO wil die route zo voorspoedig mogelijk laten verlopen. Daarom richten wij ons op een aantal cruciale succesfactoren voor innovatief MKB, zoals consistent en stimulerend overheidsbeleid en een uitgekiende financieringsmix. Daarnaast stimuleert HollandBIO verdere professionalisering van het MKB via haar Biobusiness Solutions programma en het organiseren van diverse netwerk evenementen voor biotech ondernemers.

Genetische Modificatie

Genetische Modificatie

Moderne biotechnologische technieken hebben een enorme vooruitgang binnen de landbouw gerealiseerd: enorme verbreding van het aanbod, hogere opbrengsten, gezondheids- en welvaartswinst en meer duurzame productie door reductie in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Toch doet de inzet van biotechnologische technieken in de landbouw in Europa veel stof opwaaien. Met name de genetisch gemodificeerde (GM) gewassen moeten het ontgelden.Terwijl deze gewassen in de rest van de wereld aan een grote opmars bezig zijn, worden deze in Europa nog nauwelijks op de markt toegelaten door een langlopende politieke en maatschappelijke discussie. Wanneer we onze snel groeiende wereldbevolking van voedsel willen voorzien, is het cruciaal om deze bewezen veilige technieken te omarmen.

Tijd voor feiten

Tijd voor feiten

Help de biotech sector haar beloftes waar te maken


Nederlands biotechnologisch onderzoek staat hoog aangeschreven en daar zijn we trots op. We steken de loftrompet over onderwijs, onderzoek en innovatie als motor van onze kenniseconomie. In innovatie ligt immers de belofte om antwoord te vinden op prangende maatschappelijke vraagstukken op het vlak van gezondheid, voedselvoorziening en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Toch lossen veel biotechnologische innovaties van Nederlandse bodem hun belofte nooit in. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen!