Programma Update “Een ijzersterk innovatieklimaat” – juli 2019

Met het programma IJzersterk innovatieklimaat zet HollandBIO in op volop financieringsmogelijkheden voor biotech bedrijven, op doelgerichte en goedlopende valorisatieprocessen tussen academie en bedrijfsleven en op een innovatie-minnend vestigingsklimaat. In deze update lees je over recente inspanningen en resultaten.

Invest-NL: voortgang en focus

Met het aannemen van de machtigingswet voor oprichting van Invest-NL door de Tweede Kamer op 21 mei, is de start van de nieuwe investeringsinstelling een stap dichterbij. Het doel van de instelling ligt hiermee vast: bijdragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen, en aan het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering, als de markt hierin onvoldoende voorziet. Volgens HollandBIO kan Invest-NL uitgroeien tot een vliegwiel voor innovatie in de biotech sector, door de financieringskloof die de start en doorgroei van biotech-bedrijven in de weg staat, te dichten.
Om deze uitgelezen kans te verzilveren, zat HollandBIO de afgelopen tijd bepaald niet stil. We spraken onder meer met bedrijven, investeerders, beleidsmakers, politici, en natuurlijk met Invest-NL in oprichting zelf. We kwantificeerden het financieringstekort door vraag en aanbod van kapitaal in kaart te brengen en startten met de ontwikkeling van een investeringspropositie om dat marktfalen te verlichten. En we voerden een actieve lobby met als inzet dat start-ups en scale-ups in de biotech sector een expliciet investeringsdomein van Invest-NL zijn. Zie bijvoorbeeld onze inbreng voor het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 24 april, waarin we opriepen meer te investeren in start-ups en scale-ups in de life sciences om zo de internationale concurrentie voor te kunnen blijven.
En met resultaat. Want hoewel Invest-NL zich naar alle waarschijnlijkheid voor een aanzienlijk deel zal toeleggen op klimaat en de energietransitie, biedt de wettekst volop ruimte voor investering in innovatieve start-ups en scale-ups binnen sleuteltechnologieën zoals de biotechnologie.
Komende maanden zetten we onze lobby en de ontwikkeling van een klinkende investeringspropositie voort. Mogen we jouw ervaring op het vlak van biotech bedrijfsfinanciering gebruiken om de financieringsmogelijkheden voor de Nederlandse biotech sector te verbeteren? Laat het ons weten en stuur ons een email via deze link.

Principes voor maatschappelijk verantwoord innoveren

Van kennis die op de plank blijft liggen, wordt geen patiënt beter. Maatschappelijk verantwoord innoveren begint daarom bij het bevorderen van valorisatie van publiek gefinancierd academisch onderzoek. Om het innovatieklimaat in Nederland te versterken, moet valorisatie centraal staan binnen onderzoeksinstellingen en hebben kennistransferprocessen en -voorwaarden een stimulerend effect. Deze boodschap vormde de rode draad van HollandBIO’s inbreng in de consultatie over maatschappelijk verantwoord innoveren onder leiding van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU). Op verzoek van minister Bruins (VWS) formuleerde een coalitie onder leiding van de NFU tien principes waarmee de licentiegever en -nemer al bij de licentieovereenkomsten de intentie uitspreken om maatschappelijk verantwoord tot een prijsstelling en toegankelijkheid van medicijnen te komen.
De coalitie benadrukt in haar rapport dat de principes het innovatieklimaat in Nederland niet mogen schaden, of de vertaalslag van academische kennis naar toegankelijke toepassing in de Nederlandse zorg in de weg moeten staan. Ook minister Bruins toont in de kabinetsreactie realiteitszin: “Veruit de meeste geneesmiddelen hebben geen oorsprong in met Nederlands publiek gefinancierd onderzoek. Nederlandse richtlijnen voor licentieovereenkomsten kunnen derhalve ook niet het probleem van de dure geneesmiddelen oplossen.” De NFU en het kabinet zullen de principes ook op Europees niveau onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld bij het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe. HollandBIO houdt een vinger aan de pols!

Innovatiekrediet structureel uitgebreid en versimpeld

Eind vorig jaar konden we al melden dat het budget voor klinisch Innovatiekrediet mede door onze fanatieke lobby vanaf 2019 structureel met €10 miljoen is opgehoogd tot €30 miljoen. In juli kwam daar nog beter nieuws bij en werd bekend dat daar nog eens €10 miljoen is bijgekomen. Hiermee komt het budget voor klinische ontwikkelprojecten voor 2019 uit op €40 miljoen. Ook in de uitvoering hebben we resultaten geboekt. Na intensieve gesprekken tussen RVO.nl, HollandBIO en een aantal leden is het gelukt om de uitvoering van het Innovatiekrediet te versimpelen. De verklaring in privé namens een bestuurslid onder de pandakte van het Innovatiekrediet is komen te vervallen. Bestuurders zijn nu niet langer persoonlijk aansprakelijk voor ‘een foutje’. Als klap op de vuurpijl is na een positieve evaluatie de Innovatiekrediet regeling met vijf jaar verlengd.

Positieve WBSO evaluatie

De WBSO is kosteneffectief, heeft een aantoonbaar positief effect op de R&D-inspanningen van bedrijven en wordt door gebruikers gewaardeerd. Bovendien heeft de regeling een gunstig effect heeft op het vestigingsklimaat. Dit blijkt uit de pas verschenen evaluatie die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Vorig jaar vroegen we nog jullie input ter voorbereiding voor een validatiesessie over de evaluatie. HollandBIO is blij dat met deze positieve evaluatie de regeling wordt voorgezet. Voor nu heeft handhaving van de WBSO-schijven prioriteit, wat we ook benadrukten bij de inbreng van het Algemeen Overleg Innovatie van 11 juni.

Kabinet investeert €65 miljoen extra in start-ups en scale-ups

Begin juni maakte het kabinet bekend dat zij komende jaren 65 miljoen euro extra gaat investeren in Nederlandse start-ups en scale-ups. Een maatregel die hard nodig is, want het huidige financieringslandschap vertoont flinke gaten. Voor start-ups en scale-ups is het momenteel ondoenlijk om voldoende kapitaal aan te kunnen trekken om te kunnen groeien, zeker in sleuteltechnologieën als de biotech.

Nederlandse life sciences in de etalage

De komst van de EMA naar Amsterdam is een uitgelezen kans om onze life sciences sector in de etalage te zetten. Er zijn in ons land steeds meer initiatieven die etaleren waarom onze LSH-sector internationaal goed op de kaart staat. Met de publicatie van het bidbook voor biofarmaceutische bedrijven hebben we er een prachtig middel bij om te laten zien wat Nederland in huis heeft. Dit beeld werd nog eens verstevigd in een filmpje waarin diverse biotech-toppers vertellen waarom Nederland de perfecte plek is om een biotech bedrijf op te bouwen. Mooi nieuws was er ook vanuit de jaarlijkse update van bedrijvendatabase BiotechGate. De meest recente cijfers laten namelijk zien dat het aantal bedrijven blijft toenemen en de klinische pijplijn blijft groeien.
Is er dan geen enkel vuiltje aan de lucht? Helaas wel. Want terwijl het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het momentum aan wil grijpen om meer bedrijvigheid naar ons land te halen, zendt minister Bruins van Medische Zorg tegenstrijdige signalen over het belang van innovatie uit richting de farmaceutische industrie. Online politiek newsblog Politico slaat met een onvertaalbare titel in ieder geval de spijker op zijn kop: ‘Amsterdam has a drugs problem’. Wat ons betreft een onvervalste leestip!

Meer weten?

Wil je nog meer weten over een onderwerp, reageren op een van de bovenstaande stukken of heb je een goede suggestie? Bezoek de programmapagina of neem contact op met HollandBIO.