#publicaties

Een gezonde dosis dossiers

Ontdek waar hollandbio zich hard voor maakt.

Algemeen

Hollandbio spant zich in voor de biotech innovaties die bijdragen aan een duurzame en gezonde wereld. We laten aan politici, beleidsmakers en anderen in de samenleving zien en weten wat de sector nodig heeft om haar belofte waar te maken.

Sectorinfo

De Nederlandse biotech sector is volop in beweging en groeit als kool. Hollandbio zet de sector nog steviger op de kaart door het delen van de nieuwste inzichten, cijfers, feiten en ontwikkelingen.

Financiering

Innovatie in de biotech sector kent lange ontwikkeltijden, hoge risico’s en grote kapitaalinvesteringen. Voldoende en passende financiering in alle stadia van ontwikkeling is nodig om deze innovaties de maatschappij te laten bereiken.

Tech transfer

Door gelijkwaardige samenwerking tussen onderzoeksinstituten en biotech bedrijven te stimuleren, zetten we Nederlandse topkennis optimaal om in bedrijvigheid en producten met impact op de samenleving.

Ondernemers­klimaat

Een stimulerend vestigings- en investeringsklimaat brengt de biorevolutie in Nederland in een stroomversnelling.

Futureproof biotechbeleid

Hollandbio pleit voor modernisering van wet- en regelgeving die het eindproduct op zijn merites beoordeeld en niet discrimineert op basis van de gebruikte technologie.

Duurzame voedselproductie

Hollandbio neemt drempels weg voor de biotech koplopers die ons voedselsysteem helpen verduurzamen met robuuste gewassen en alternatieve eiwitten.

Biobased materialen

Hollandbio pleit voor een groene transitie binnen de chemie met behulp van biotech. Door slim gebruik te maken van micro-organismen, realiseert onze achterban plastics, textiel en verf zonder een spoortje aardolie.

Gezondheid op maat

Iedereen de beste behandeling op het juiste moment, binnen een lerend zorgsysteem. Of het nou gaat om geneesmiddelen, antivirale middelen, antibiotica, vaccins, of een andere interventie.

Vaccins

Voorkomen is beter dan genezen: daarom pleit hollandbio voor een integraal beleid op infectieziekten, waardoor preventie nu eens echt viral kan gaan.

Geneesmiddelen en therapieën

De route van lab naar praktijk is hobbelig: dat kan sneller en beter! Hollandbio spant zich in voor optimale en heldere routes.

Diagnostiek en ziektemodellen

Door vol in te zetten op de ontwikkeling en inzet van ziektemodellen en diagnostiek, zorgen we dat iedereen de juiste en beste behandeling op het juiste moment krijgt.