HollandBIO Nieuws > Gezondheid

Veel nieuwe medicijnen goedgekeurd in 2017

Na een minder jaar in 2016 met 22 nieuwe medicijnen die goedkeuring kregen in de Verenigde Staten door de FDA, is er in 2017 sprake van een sterke stijging naar 46 nieuwe medicijnen. Ook in Europa is een stijging te zien, van 81 goedgekeurde medicijnen in 2016 naar 92 in 2017 (beide inclusief generieke medicijnen). 

Verschillende (vak)media doken in de cijfers van 2017 en kwamen met analyses en conclusies over deze sterke stijging. Wat hierin naar voren komt, is de conclusie dat de stijging deels te verklaren is doordat steeds meer medicijnen de 'doorbraakstatus' kregen. Hierdoor hoeven zij aan minder hoge eisen te voldoen voordat goedkeuring volgt. Een andere opvallende conclusie is dat hoewel er veel nieuwe medicijnen werden goedgekeurd, het aantal met nieuwe werkingsmechanismen verhoudingsgewijs laag lag.  Ook werd duidelijk dat cel- en gentherapieën zoals CAR-T sterk in opkomst zijn en definitief voet aan de grond kregen.

Zie voor een Engelse analyse en aanvullende informatie dit artikel van Fierce Biotech: https://www.fiercebiotech.com/special-report/after-disappointing-2016-new-drug-approvals-roared-back-to-life-2017

In het Financieele Dagblad is een Nederlandse analyse te vinden: https://fd.nl/ondernemen/1234579/veel-nieuwe-medicijnen-goedgekeurd

Terug