HollandBIO Nieuws > Innovatieklimaat

Topsector Life Sciences & Health presenteert nieuwe Kennis- en Innovatieagenda: Grow~Motion

Focus op mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’

Den Haag, 1 augustus 2017 – Vandaag publiceert Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH), de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021, getiteld Grow~Motion. Dit nieuwe strategische document beschrijft de gezondheid en zorg ambities voor de komende vier jaar (2018-2021).

Focus van deze strategie is de mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’. Zo stijgt onze zorgvraag snel door vergrijzing, leefstijl en de toenemende mate van chronisch zieken. Om deze mondiale uitdaging goed te kunnen pareren en economische kansen te benutten is samenwerking tussen burgers, onderzoekers, overheid en ondernemers cruciaal. De topsectoren en de sleuteltechnologieën, zoals ICT, nano- en biotechnologie, bieden een stevig platform voor interdisciplinaire samenwerking.

Krachtige, succesvolle samenwerking vraagt om synergie. De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voorziet hierin door krachtenbundeling van mensen en organisaties. De routes van de Nationale Wetenschapsagenda, departementale agenda’s, de LSH-roadmaps, alsmede sleuteltechnologieën en verbindingen tussen de topsectoren vormen hierbij het fundament voor de LSH-coalitie.

Met de missie ‘vitaal functionerende burgers in een gezonde economie’ timmert de LSH-coalitie de komende jaren aan de weg. Nationale strategische publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van hart- en vaatziekten, dementie, regeneratieve geneeskunde en kankeronderzoek ontwikkelen zich momenteel in rap tempo en bouwen zich de komende jaren verder uit. Tevens blijft de coalitie continu op zoek naar nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden die innovatie in gezondheid en zorg een impuls moeten geven. De Topsector LSH nodigt alle stakeholders uit om de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Grow~Motion te delen en een actieve bijdrage te leveren om gezamenlijk de ambities te realiseren.

Prof. Jan Raaijmakers, boegbeeld van de Topsector LSH: “Met duurzame publiek-private samenwerkingen investeren wij in doorbraakoplossingen voor mondiale uitdagingen, zoals bij de opgezette samenwerkingsverbanden RegMedXB en Oncode Institute. Topwetenschap en topondernemers gaan voor maatschappelijke en economische impact, zowel interdisciplinair als cross-sectoraal. Met Grow~Motion gaan wij verder op de ingeslagen weg.”


Lees de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 hier

Bij vragen neemt u contact op met Health~Holland via info@health-holland.com

Bron: Health~Holland

Terug