HollandBIO Nieuws > Gezondheid

TNO: Geneesmiddelen kunnen sneller én goedkoper op de markt komen

In een blog op Skipr gaan de verantwoordelijken voor gezondheidsonderzoek bij HollandBIO-lid TNO in op de mogelijkheden die er zijn voor grote maatschappelijke winst als al in een vroeg stadium het potentiële succes of falen van een nieuw geneesmiddel voorspeld kan worden.

Mogelijkheden die de revue passeren zijn onder andere innovatieve preklinische modellen die de faalkans van kandidaat-medicijnen tijdens het dure klinische traject verkleinen, zoals organs-on-a-chip of het inzetten van menselijke stamcellen. Een andere veelbelovende oplossing zijn speciaal ontwikkelde vroege biomarkers die effecten met steeds gevoeliger meetmethoden zoals mictrotracing eerder vaststellen.

Oplossingen dus die naadloos aansluiten bij het onderdeel 'Slimmer testen is meer weten' van het Sneller, Beter programma van HollandBIO. Kortom, een mooie leestip!

De volledige blog is hier terug te lezen: https://www.skipr.nl/blogs/id3391-geneesmiddelen-kunnen-sneller-en-goedkoper-op-de-markt-komen.html

Terug