HollandBIO Nieuws > Duurzaamheid & Voeding

Raad stemt in met Europese duiding octrooieerbaarheid

De Europese Raad voor Concurrentievermogen heeft op 20 februari ingestemd met de duiding van de Europese Commissie over de octrooieerbaarheid van producten van essentieel biologische processen. Daarin geeft de Commissie aan dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgeving (Richtlijn 98/44/EC) dat dergelijke producten octrooieerbaar zijn. Het is nu aan het Europees Octrooibureau om deze uitleg te implementeren in hun werkwijze bij de toekenning van octrooien.

De duiding maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om toegang tot plantaardig uitgangsmateriaal voor kwekers te verzekeren. Met deze stap komt een eind aan een langslepende discussie rondom de balans tussen octrooi- en kwekersrecht.

HollandBIO heeft zich de afgelopen jaren met hand en tand verzet tegen het voornemen om de Europese biotech octrooirichtlijn open te breken, één van de initiële voorstellen om toegang te verzekeren.

De Europese Biotech octrooirichtlijn staat aan de basis van innovatie in de hele biotech sector en is daarmee alleen al voor 600 Nederlandse biotech bedrijven van levensbelang. Het openbreken van de richtlijn is een draconische maatregel die in geen verhouding staat tot het mogelijke probleem. Wij zijn dan ook blij dat dit voornemen van de baan is en dat iedereen zich kan vinden in het huidige pakket aan maatregelen. Nu kan de sector zich weer geheel en al richten op waar ze het best in is: het op innovatieve wijze veredelen van gezonde, duurzame en lekkere gewassen voor iedereen!

Terug