HollandBIO Nieuws > HollandBIO nieuws

Octrooi- en kwekersrecht: voortdurende innovatie in plantenveredeling verzekerd


Den Haag, 18 mei 2016 - HollandBIO is tevreden met de uitkomsten van het onder het Nederlands Voorzitterschap georganiseerde Europese Symposium over de balans tussen octrooi- en kwekersrecht in de plantenveredeling. Tijdens dit Symposium werd stevig gediscussieerd. Een viertal praktische maatregelen werd besproken om de balans tussen octrooi- en kwekersrecht te waarborgen. Het pakket aan maatregelen verzekert toegang tot plantenmateriaal en waarborgt  innovatie. Het laat de Europese Biotech Octrooi Richtlijn, die het fundament vormt van innovatie in de biotechsector, ongemoeid.

Sinds jaar en dag maakt HollandBIO zich hard voor een goede bescherming van Intellectueel Eigendom (IP) in de biotechsector. En niet zonder reden: bescherming van IP is een cruciale succesfactor voor biotechbedrijven, het MKB in het bijzonder. Zonder bescherming door bijvoorbeeld een octrooi is het voor een biotechbedrijf niet mogelijk de hoge investeringen die nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen. Zonder IP geen innovatie. De Europese Biotech Octrooirichtlijn (98/44/EC) staat hiermee aan de basis van innovatie in de biotechsector. In de actuele discussie over balans tussen het octrooi- en kwekersrecht pleit HollandBIO voor handhaving van de richtlijn. Opening van de richtlijn zou immers alleen al in Nederland 600 biotechbedrijven in de kou zetten. Lees meer over het HollandBIO standpunt op onze website.

De afgelopen periode boog een Expert Group zich in opdracht van de Europese Commissie over de richtlijn. Voorzitter Dr. Sven Bostyn LLM, presenteerde de bevindingen van de Expert Group. Het oordeel van de experts: de biotech richtlijn hoeft niet geopend te worden om de balans tussen octrooi- en kwekersrecht te waarborgen. Ook staatssecretaris van Dam gaf aan het openen van de Biotech Richtlijn niet als oplossing te zien. HollandBIO is blij met deze brede steun voor haar standpunt.

De sprekers en aanwezigen op het symposium vonden elkaar in vier maatregelen, om blijvende balans te verzekeren tussen octrooi- en kwekersrecht en voortdurende innovatie in de plantenveredeling te stimuleren:
 
  1. Aanvragers en toekenners van octrooien zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van octrooien op plant-gerelateerde uitvindingen. Dit vergt een strikte hantering van de criteria nieuw, innovatief en industrieel toepasbaar. De praktijk wijst uit dat dit ook gebeurt: octrooien worden steeds smaller toegekend. Ook is het IP systeem gebaat bij een nauwere samenwerking tussen het Europees Octrooibureau en het CPVO, de organisatie die in Europa kwekersrecht verleent.
     
  2. Octrooihouders delen pro-actief informatie over commerciële plantenvariëteiten met een geoctrooieerde eigenschap. Dit doen zij bijvoorbeeld door deze informatie te delen in de PINTO database.
     
  3. De invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling in nationale wetgeving van Europese lidstaten en in het Europese Unitair Octrooi. 
     
  4. Octrooihouders zorgen voor goede toegang tot het geoctrooieerde plantmateriaal tegen een redelijke en billijke vergoeding. Dit kan zowel via bilaterale afspraken als via speciale platforms zoals bijvoorbeeld het International Licensing Platform Vegetables.
In aanvulling op deze maatregelen kondigde de Europese Commissie aan dat ze haar standpunt als wetgever ten aanzien van octrooieerbaarheid met een zogeheten clarification nader zal toelichten.

Nu de Europese Biotech Octrooi Richtlijn dicht blijft, geeft dat bedrijven de broodnodige zekerheid om te blijven inzetten op innovatie. HollandBIO verleent graag haar medewerking om een spoedige realisatie van de maatregelen te realiseren.

Terug