HollandBIO Nieuws > HollandBIO nieuws

Innovatiekrediet voor 2017 uitgeput

Vorige week maakte RVO via de nieuwsbrief bekend dat het Innovatiekrediet voor 2017 is uitgeput. HollandBIO luidde eerder dit jaar al de noodklok en waarschuwde voor vroege uitputting. Helaas blijken wij daar nu gelijk in te krijgen. We blijven aansturen op een structurele verruiming van het budget en een verlaging van het maximale kredietbedrag. We hopen op korte termijn in gesprek te gaan met het ministerie van Economische Zaken om te zoeken naar een structurele oplossing.

De Nederlandse life sciences sector groeit en bloeit. De sector verdubbelde de afgelopen tien jaar en dankzij de vele mooie producten in ontwikkeling wisten Nederlandse bedrijven in 2017 al weer 750 miljoen euro aan privaat kapitaal aan te trekken! Tegelijkertijd blijft de route van lab naar patiënt lang en onzeker en zijn de vereiste investeringen hoog. Het Innovatiekrediet is sinds jaar en dag een van de meest waardevolle instrumenten in de Nederlandse life sciences sector. Sterker nog, het Innovatiekrediet is op dit moment het enige publieke instrument dat kan worden ingezet voor doorgroei van bedrijven, de zogenaamde scale-ups. Met een Innovatiekrediet op zak, zijn bedrijven beter in staat vervolgfinanciering aan te trekken.

De life sciences sector heeft de ambitie om in 2030 tot de absolute wereldtop te behoren. Gezien de cruciale rol van het Innovatiekrediet in het realiseren van onze gedeelde sectorambitie, is het zaak dat de huidige problemen zo snel mogelijk verholpen worden.

Terug