HollandBIO Nieuws > Gezondheid

EU manifest tegen de griep

Geloof jij net als HollandBIO dat voorkomen beter is dan genezen? Lees en onderteken dan het manifest voor griepvaccinatie via http://eufightingflu.com/manifesto/!

Het manifest “tegen de griep” is geschreven door een Europese stuurgroep van toonaangevende spelers uit het infectieziektenveld: van politici en beleidsmakers tot patiënten, en van artsen tot vertegenwoordigers uit de industrie. Zij roepen op tot meer bewustwording en actie, om met een hogere griepvaccinatiegraad de -aanzienlijke- ziektelast te verminderen. Meer informatie over het manifest? http://eufightingflu.com/

Terug