HollandBIO Nieuws > Gezondheid

CRISPR-cas artikel over ongewenste fouten teruggetrokken

Na een storm van terecht kritische reacties uit het veld, heeft Nature Methods het vorig jaar mei gepubliceerde artikel over ongewenste neveneffecten van CRISPR-Cas9 bij muizen teruggetrokken. De onderzoeksopzet rammelde aan alle kanten. Ten eerste ontbrak de nulmeting: er werd niet gecheckt of de vermeende off-target mutaties van CRISPR-Cas9 al voor aanvang in het genoom zaten. Ten tweede trokken de auteurs hun conclusies op basis van slechts twee muizen.

De redactie van Nature Methods geeft tegelijkertijd ook aan dat het nog te vroeg is om dan maar te concluderen dat CRISPR wél veilig is. Daar is meer data voor nodig, maar de resultaten van twee recent gepubliceerde papers over CRISPR in humane embryo’s wijzen in die richting. Gentherapie op basis van CRISPR komt daarmee toch weer een stapje dichterbij!

Bron: Nature Methods

Terug