← Al het nieuws

Zorginstituut publiceert adviezen en aanbevelingen voor toekomstbestendig pakketbeheer

,

Het Zorginstituut heeft onderzocht of de manier waarop het pakketbeheer uitvoert klaar is voor de toekomst. Een toekomst waarin door technologische innovaties meer geavanceerde en persoonlijke behandelingen mogelijk zijn. De wijze van beoordelen moet ook met de tijd meegaan. Afgelopen week publiceerde het Zorginstituut zijn bevindingen.

De voorgestelde verbeteringen:

Het Zorginstituut denkt het pakketbeheer te kunnen verbeteren door:

  • Betaalbaarheid nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te zetten, zowel die van individuele zorgvormen als die van de zorg in het algemeen;
  • Zich actiever als pakketbeheerder op te stellen in sectoren als de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) en langdurige zorg;
  • Te zoeken naar manieren om beter om te gaan met onzekerheid in de beoordeling zodat meer maatwerk bij pakkettoelating mogelijk wordt.

Maatwerk voor zorg op maat

HollandBIO is blij met het voorstel om meer maatwerk bij pakkettoelating mogelijk te maken. Zeker voor de koplopers in de transitie richting gezondheid op maat, zoals weesgeneesmiddelen, ATMP’s en slimmer meten technologieën is dat nodig. De huidige status quo, waarin het effect van geneesmiddelen op populatieniveau bewezen dient te worden, is in die transitie niet meer passend. We moeten accepteren dat data op moment van beoordelen soms beperkt zal zijn, dat populaties klein en heterogeen zijn, en dat gangbare gouden standaarden als RCT’s en peer-reviewed publicaties niet altijd haalbaar of het best passend zijn.

Hoe?

De adviezen en aanbevelingen zijn vrij hoog over. Bij HollandBIO borrelen daardoor volop vragen op, die zich kernachtig laten samenvatten in het woordje “hoe”. Hoe wordt de werkwijze van beoordeling aangepast? Hoe zal cyclisch pakketbeheer er in de praktijk uit gaan zien? En hoe zorgen we ervoor dat de toegankelijkheid voor patiënten gewaarborgd is tijdens de steeds complexere beoordelingsprocessen? HollandBIO kijkt uit naar het vervolgtraject waarin de adviezen gerealiseerd worden. We begrijpen dat er geen pasklare antwoorden zijn. Juist daarom denken, praten én werken we graag mee aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Zo werken we gezamenlijk toe naar een adaptief gezondheidsecosysteem met heldere en optimale routes om producten naar de patiënt of de markt te brengen.

Bronnen:

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/adviezen/2021/04/29/adviezen-en-aanbevelingen-voor-toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/magazine/2021/04/01/toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/toekomstbestendig-pakketbeheer

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/onderzoek-en-wetenschap/toekomstbestendig-pakketbeheer