← Al het nieuws

Zet testen in voor gezondheid op maat

Honderden longkankerpatiënten overlijden zonder gebruik van een speciale vorm van genetisch onderzoek, Next Generation Sequencing (NGS). We hebben in Nederland technologische innovaties voor handen die patiënten mogelijk een nóg betere, doelgerichte behandeling kunnen geven. Dankzij die technologische innovaties, zoals NGS, komt gezondheid op maat binnen handbereik. De ingrediënten zijn er om iedereen de beste behandeling op het juiste moment te geven. Bovendien helpt de data van de patiënt van vandaag de patiënt van morgen. Daarom moeten we werk maken van nieuwe routes, zodat deze innovaties sneller en beter hun weg van lab naar praktijk vinden.

Wat ons betreft rollen we vandaag nog de rode loper uit, want wanneer je ziek bent wil je maar één ding: beter worden. Om de juiste diagnose te stellen, het verloop van de ziekte te voorspellen en een passende behandeling te kiezen zijn testen, waaronder NGS, van groot belang. En het test-arsenaal breidt zich steeds verder uit door de komst van innovatieve technologieën.

Breed testen heeft dus de toekomst. We zitten midden in een biorevolutie en de kosten van genetisch onderzoek nemen sneller af dan de wet van Moore. Om dat nog meer een boost geven, moeten we de schaal verder vergroten. Nu investeren, zodat we daar straks de vruchten te plukken: bijvoorbeeld door bij de eerste diagnose gelijk het volledig tumorprofiel van patiënten in kaart te brengen. De vergoeding voor patiënten waarvan de primaire tumor onbekend is, is net geregeld door de Tweede Kamer. Nu de rest van de patiënten én innovaties nog.

Lees meer: