← #nieuws

Wouter Bos wordt topman Invest-NL

Wouter Bos, bestuursvoorzitter van het VUmc en oud-minister van Financiën, wordt de eerste bestuursvoorzitter van Invest-NL, de staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen. Invest-NL zal naar verwachting in 2019 definitief worden opgericht en ondernemers dan één loket bieden voor risicokapitaal, garanties en financieringsprogramma’s.

In aanloop naar de oprichting zal Bos eind oktober van dit jaar beginnen met de opbouw van Invest-NL om zodoende een voortvarende start te kunnen maken zodra de oprichting van de naamloze vennootschap een feit is. Bos krijgt in deze opbouwfase de gelegenheid om de strategie en visie van Invest-NL mede vorm te geven.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra, minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag zijn verheugd over de aanstelling van de heer Bos. Hij combineert bestuurservaring in zowel de private als de publieke sector met een sterke betrokkenheid bij de maatschappelijke thema’s waar Invest-NL zich op zal richten.

Het initiatief voor Invest-NL werd in 2017 genomen door het vorige kabinet. Invest-NL zal ondernemers ondersteunen bij grote maatschappelijke projecten en waar nodig meefinancieren. Dankzij Invest-NL is er straks méér geld om méér te doen voor méér ondernemers. Deze investeringen zijn nodig om onze economie verder te versterken en de omslag naar een duurzame economie te maken. Invest-NL gaat daarbij helpen.

Nu is het nog zo dat veel bedrijven en projecten vanwege onzekerheid over de verhouding tussen risico en rendement of door lange, onzekere terugverdientijden op investeringen, moeilijk aan financiering komen. Invest-NL gaat dat probleem verhelpen met het bestaande financieringsinstrumentarium en met de kapitaalstorting van 2,5 miljard euro. Daarmee zal ook meer financiering vanuit institutionele beleggers en Europese fondsen en programma’s worden aangetrokken.

De instelling gaat daarnaast ook start-ups en scale-ups helpen. Deze innovatieve bedrijven bevinden zich nog in het beginstadium maar hebben kapitaal nodig voor verdere groei. Invest-NL kan durfkapitaal leveren door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds dat investeert in dergelijke bedrijven. Ook kan Invest-NL straks zelf participeren in doorgroeiende bedrijven.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zal het wetsvoorstel voor advies voorleggen aan de Raad van State.

Bron: Rijksoverheid