← #nieuws

Wisselingen in bestuur hollandbio 

,

Met grote waardering voor hun bijdrage in de afgelopen jaren heeft hollandbio tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag afscheid genomen van drie gedreven bestuursleden: Bas Reichert, Michiel van Eijk en Katrien Reynders. Het afscheid ging hand in hand met het aantreden van twee nieuwe bestuursleden die niet kunnen wachten om hollandbio de komende jaren met raad en daad bij te staan. Een warm welkom dus voor Ellen Broug en Marcel Jacobs!

Het bestuur, de leden en het bureau van hollandbio bedankten Bas Reichert, Michiel van Eijk en Katrien Reynders voor hun jarenlange inzet voor hollandbio en de biotech sector als geheel. Gelukkig toonden Ellen Broug (Vice President Intellectual Property  bij uniQure) en Marcel Jacobs (CEO van Matisse Pharmaceuticals) zich bereid om tot het bestuur toe te treden. Na een korte introductie gaf de ledenvergadering hun daartoe het vertrouwen. 

Als het gaat om haar drijfveren en ambities als bestuurslid van hollandbio, lichtte Ellen Broug toe:

“Met de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan op het gebied van ‘food, fuel and pharmacy’ heeft biotechnologie een hoop te bieden. Het innovatieklimaat in Nederland is gelukkig sterk, alleen individuele biotech ondernemingen zullen hoe dan ook voor vraagstukken komen te staan, bijvoorbeeld als het om intellectueel eigendom gaat. Als bestuurslid bij hollandbio kijk ik ernaar uit om mijn expertise op het gebied van innovatie en in het bijzonder octrooirecht en licentieonderhandelingen in te zetten, zodat dit ten goede kan komen aan alle hollandbio-leden.” 

Marcel Jacobs gaf op zijn beurt het volgende aan over de invulling van zijn rol als hollandbio-bestuurslid:

“In de komende jaren wil ik graag een bijdrage leveren aan het ecosysteem voor biotech innovatie in Nederland en dat nog beter op de kaart zetten. Vanuit mijn ervaring in de biotech sector ben ik bekend met mogelijkheden en drempels waar startups en scaleups mee te maken hebben, en ik kan niet wachten om via het bestuur van hollandbio zowel de vereniging als de biotech sector in zijn geheel verder te helpen.”

Hollandbio kijkt uit naar de samenwerking met beide nieuwe bestuursleden in de komende jaren.