← #nieuws

Website PharmInvestHolland gelanceerd

Hoe verzilveren we de kansen voor de Nederlandse biofarmaceutische sector? De recent gelanceerde website van PharmInvestHolland laat zien hoe de sector werkt aan het verder versterken en voor het voetlicht brengen van het aantrekkelijke R&D-klimaat voor biofarmaceutische bedrijven in Nederland. Dit leidt niet alleen tot meer onderzoek en ontwikkeling, maar draagt ook bij aan meer banen, meer innovatie in de gezondheidszorg en een grotere bijdrage van de sector aan de Nederlandse economie.

PharmInvestHolland is een samenwerkingsverband dat in 2017 is opgericht onder de vlag van de Topsector Life Sciences & Health, Health~Holland. De brede vertegenwoordiging van partners uit de geneesmiddelensector werkt gezamenlijk aan de verwezenlijking van de ambitie dat Nederland de biofarmaceutische hotspot van Europa wordt. Zo is recent een bidbook uitgebracht met daarin de Nederlandse propositie als meest aantrekkelijke vestigingslocatie in Europa voor biofarmaceutische bedrijven.

Partners PharmInvestHolland
De samenwerkende partijen binnen PharmInvestHolland zijn AmCham, Health~Holland, HollandBIO, Lygature, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Netherlands Foreign Investment Agency, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en VNO-NCW.

Voor de website, klik hier.