← Al het nieuws

WBSO versterkt innovatie en verstevigt vestigingsklimaat

, ,

De WBSO is kosteneffectief en wordt door gebruikers gewaardeerd, zo blijkt uit de pas verschenen evaluatie. Nederland kent al sinds 1994 de WBSO, een fiscale stimuleringsregeling voor R&D bij bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat benadrukte bij het aanbieden van de evaluatie dat de regeling een aantoonbaar positief effect heeft op de R&D-inspanningen van bedrijven. De WBSO vormt daarmee niet alleen de basis van het Nederlandse innovatiebeleid, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat. Mooie conclusies voor een fiscale regeling die voor sectoren als de life sciences van levensbelang is.

De WBSO resulteert door middel van een verlaging van gebruikerskosten in een toename in aantal R&D uren. In de evaluatieperiode is naar schatting gemiddeld per jaar € 0,72 miljard extra R&D-loonsom gerealiseerd als gevolg van de WBSO. In 2017 haalden maar liefst 21.265 Nederlandse ondernemingen, waarvan 97% MKB, een voordeel van bijna 1,2 miljard euro via de WBSO. Het merendeel van de gebruikers vindt dat de regeling goed aansluit bij R&D activiteiten, maar vindt ook dat de administratieve lasten omlaag moeten.

Verstevigen vestigingsklimaat

De WBSO heeft een gunstig effect op het Nederlandse vestigingsklimaat. Hoewel fiscale regelingen als de WBSO niet tot de primaire locatiefactoren behoren voor bedrijven, spelen ze een belangrijke rol in de locatiekeuze van R&D-activiteiten. Nederland is hierin zeker niet uniek. Veel landen om ons heen kennen fiscale instrumenten voor het stimuleren van bedrijfs-R&D. Staatssecretaris Mona Keijzer geeft aan dat ze actief deel gaat nemen aan internationaal vergelijkend onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van R&D tax regelingen. Op deze manier kan Nederland het vestigingsklimaat verder versterken en blijven concurreren met de landen om ons heen.

Versterken innovatie

De WBSO vormt de basis van het Nederlandse innovatiebeleid. Doordat bedrijven het fiscale voordeel via de loonheffing krijgen, kunnen zij dit direct verrekenen en ook profiteren in het geval een bedrijf nog geen winst maakt. Dit maakt de regeling ook voor biotech toegankelijk. Naast deze generieke regeling moet Nederland gerichter innovatieve bedrijven stimuleren. De nieuw op te richten investeringsinstelling Invest-NL kan de brug slaan tussen de publieke regelingen en private investeerders. Door de gaten in het financieringslandschap voor life sciences te overbruggen, kunnen we innovatieklimaat nog verder versterken. Daarmee komt ook de doelstelling van het kabinet om 2,5% van het BBP aan R&D uit te geven binnen handbereik.

Meer informatie

De Kamerbrief over de evaluatie en de evaluatie zelf lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/11/kamerbrief-over-de-evaluatie-wbso-2011-2017

Wil je meer weten over HollandBIO’s programma ‘Een ijzersterk innovatieklimaat’? Kijk op de programmapagina of neem contact op met Fabian.