← Al het nieuws

WBSO in 2019: budget en voorwaarden stabiel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de plannen voor de WBSO in 2019 bekend gemaakt. Met het oog op een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven blijven de voordeelpercentages en schijflengtes gelijk aan 2018. Ook de voorwaarden en het aanvraagprogramma blijven ongewijzigd. Het kabinet stelt € 1.205 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2019.

Dit staat in de op Prinsjesdag gepubliceerde Kamerbrief.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2019 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage voor ontwikkelings- of onderzoekkosten.  Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf.
Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen volgen later dit jaar.

Percentages WBSO in 2019

WBSO evaluatie

Het onderzoeks- en adviesbureau Dialogic evalueert op dit moment de WBSO, op verzoek van het ministerie van EZK. Het bureau rondt de evaluatie naar verwachting in november af. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot aanpassingen van de budgetsystematiek, de parameters en/of de voorwaarden van de WBSO per 2020.

Bron: RVO