← Al het nieuws

WBSO cruciaal voor biotech bedrijven

,

Ruim 500 biotech bedrijven maakten in 2018 gebruik van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), zo blijkt uit het jaarverslag over deze fiscale regeling. Zij maken onderdeel uit van een totaal van ruim 20.000 innovatieve bedrijven die dat deden, waarvan 97% midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit leverde hen een voordeel op van bij elkaar meer dan €1.1 miljard.

De regeling heeft een aantoonbaar positief effect op de R&D-inspanningen en is dan ook van levensbelang voor biotech bedrijven. Afgelopen jaren nam het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO af, vooral onder startups en MKB. RVO voert in 2019 onderzoek uit naar deze daling. HollandBIO blijft zich, in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor 2020 in september, inspannen voor een optimale invulling van deze  voor de life sciences-sector cruciale regeling.

Het volledige WBSO jaarverslag 2018 vind je hier.