← Al het nieuws

Wageningse wetenschappers op de bres voor moderne veredeling

Met uitspraken als ‘Geen tijd om oneindig te wachten op juiste mutatie’ en ‘We laten kansen liggen bij verduurzaming landbouw’ pleiten de Wageningse hoogleraar microbiologie John van der Oost en Bert Lotz, teamleider toegepaste ecologie aan dezelfde universiteit, voor de toepassing van moderne veredeling in de landbouw. Volgens hen is de inzet van alle technologie, inclusief moderne veredeling, essentieel om in de toekomst alle monden te kunnen blijven voeden en de landbouw te verduurzamen. De verouderde Europese Regelgeving voor genetische modificatie moet volgens de wetenschappers dan ook snel worden aangepast.

Bert Lotz ziet grote voordelen voor het gebruik van moderne veredeling in het verduurzamen van de landbouw. In combinatie met andere duurzame landbouwtechnieken kan ze een belangrijke bijdrage leveren aan de agro-ecologie, een vorm van landbouw waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

John van der Oost ziet vooral voordelen voor de mondiale voedselvoorziening. Met moderne veredeling kunnen gewassen veel sneller worden aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden dan met klassieke veredeling. Dit levert een win-winsituatie op. De boeren en plantentelers hebben sneller gewassen tot hun beschikking die een goede opbrengst geven en bestand zijn tegen de veranderende klimaatomstandigheden. Ook kan er genoeg voedsel worden geproduceerd om alle monden wereldwijd te blijven voeden.  

Beide wetenschappers zien de verouderde Europese Regelgeving voor genetische modificatie als de grootste belemmering voor de toepassing van moderne veredeling. Ze pleiten daarom voor een snelle aanpassing daarvan – een pleidooi dat HollandBIO van harte ondersteunt!

Bronnen:

Nieuwe Oogst

Kennisonline