← Al het nieuws

Waarom Europa minder goed biotech kennis te gelde maakt

,

Geld, cultuur en talent: volgens Financial Times (FT) de redenen waarom we er in Europa minder goed in slagen om onze biotech topkennis te gelde te maken. Maar er is ook goed nieuws: met onze sterke kennisbasis is het fundament op orde. Deze conclusies sluiten aan bij wat wij al jaren roepen: maak werk van een ijzersterk innovatieklimaat!

Het medium schrijft over de toenemende concurrentie om een biotech hotspot te worden: naast Nederland hebben ook Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ambitieuze plannen. Maar hierin concurreren we met landen als China, India en niet in de laatste plaats de Verenigde Staten.

Met name in vergelijking met de VS slagen wij in Europa er minder goed in om kennis om te zetten in bedrijven. FT geeft daarvoor een viervoud aan redenen: een gebrek aan financiering voor kleine bedrijven en de lagere waardering op de beurs voor grotere bedrijven, een minder ondernemende cultuur, tekort aan talent en een gefragmenteerde markt.

Laat dit nu precies de problemen zijn die wij adresseren in ons programma een ijzersterk innovatieklimaat. Om de sector tot volle bloei te laten komen richt HollandBIO zich binnen dit programma op drie hoofonderwerpen die van groot belang zijn voor biotech ondernemers:

  • financiering die aansluit op hun behoefte;
  • effectieve knowledge transfer;
  • aantrekkelijk investeringsklimaat.

Wij beschouwen deze analyse dan ook als een opdracht, het is tijd om werk te maken van een ijzersterk innovatieklimaat!