← Al het nieuws

Voorwaardelijke toelating vormt kans voor sneller en beter van lab naar patiënt

, ,

In een brief die Minister Bruins vandaag aan de Tweede Kamer stuurde, belooft hij in aanloop naar dit najaar een nieuwe voorwaardelijke toegangsregeling voor geneesmiddelen uit te werken. Deze regeling moet zorgen dat veelbelovende middelen sneller beschikbaar komen voor patiënten. Een naadloze aansluiting bij HollandBIO’s programma sneller en beter van lab naar patiënt!

De focus van de nieuwe subsidieregeling komt in het bijzonder te liggen op de vergoeding van weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen die van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) een toelating onder voorwaarden hebben gekregen. Het gaat om veelbelovende middelen die zich in de praktijk nog verder moeten bewijzen. Minister Bruins geeft in zijn brief aan dat het belangrijk is dat er krachtige prikkels blijven voor fabrikanten om hun geneesmiddel met goed en volledig onderzoek naar de markt te brengen. Ook moet de fabrikant zich binnen het traject van voorwaardelijke toelating committeren aan een verlaagde prijs.

De te publiceren regeling heeft als doel om veelbelovende innovaties te stimuleren, veelal ontwikkeld door startups en MKB’ers in de achterban van HollandBIO. De regeling kan een eerste stap zijn op weg naar een meer adaptief ecosysteem voor de toelating van geneesmiddelen, waarin het nationale vergoedingstraject veel  beter aansluit op de vaak Europese registratietrajecten van geneesmiddelen dan nu het geval is. De actualiteit laat zien hoe groot de urgentie is: vele geregistreerde (wees)geneesmiddelen liepen de afgelopen periode stuk op de nationale vergoedingsbeoordeling. Patiënten moeten hierdoor onacceptabel lang wachten op een bewezen effectieve behandeling, en in sommige gevallen blijven ze er zelfs van verstoken. HollandBIO maakt zich er hard voor dat het vernieuwde traject voor voorwaardelijke toelating hier verandering in zal brengen. We dragen dan ook graag bij aan de totstandkoming van een breed gedragen en praktisch toepasbare regeling!

Meer weten? Lees de hele Kamerbrief van Minister Bruins hier.