← Al het nieuws

Voortgang op alle fronten in biotechnologiebeleid

,

Afgelopen week rapporteerde IenW-staatssecretaris Heijnen in een Kamerbrief over de voortgang van het beleid rond biotechnologie over de volle breedte, van plantenveredeling en industriële toepassingen tot cel- en gentherapie. HollandBIO is blij dat de staatssecretaris op alle vlakken stevig inzet en we kijken er naar uit om een concreet vervolg te geven aan het gezamenlijke project op het in kaart brengen van de verbeteringen rond de vergunningverlening voor ingeperkt gebruik. 

Op het gebied van plantenveredeling gaat de staatssecretaris in op de inzet van Nederland binnen Europa om moderne technieken zoals CRISPR-Cas in toepassingen binnen de soortgrenzen beter en breder beschikbaar te maken.  

Als het gaat om industriële biotechnologie, is er volop aandacht voor het gezamenlijke traject dat het ministerie van IenW en HollandBIO hebben doorlopen op het in kaart laten brengen van mogelijke verbeteringen in de vergunningverlening rond ingeperkt gebruik, en het implementatieplan dat dit jaar wordt uitgewerkt.  

Verder maakt de staatssecretaris duidelijk dat de Europese Commissie in het voorstel voor de herziening van de farmaceutische regelgeving ook aandacht komt voor de regels rond klinisch onderzoek met medische ggo’s zoals sommige vormen van cel- en gentherapie.  

Tenslotte kondigt Heijnen ook aan dat zij de Trendanalyse Biotechnologie van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Gezondheidsraad op 21 maart in ontvangst neemt en aan de Tweede Kamer zal aanbieden.  

Lees hier verder voor de volledige Kamerbrief en hier voor het rapport van de Antea Group rond de verkenning van verbeteringen op ingeperkt gebruik.