← Al het nieuws

Voorkeur regulering nieuwe planten verschuift naar meer productgebaseerde aanpak

, ,

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat experts op gebied van plantbiotechnologie wereldwijd een voorkeur hebben voor meer productgebaseerde regels voor de markttoelating van nieuwe planten en gewassen. Dat houdt in dat overheden minder moeten kijken naar het onderliggende proces dat is gebruikt, of dat nu klassieke mutagenese is of CRISPR-Cas, maar meer naar de risico’s en baten van het eindproduct.

De Verenigde Staten nemen hierop alvast een voorschot met de officiële mededeling deze week dat zij in hun wet- en regelgeving voor toelating van nieuwe planten en gewassen vanaf nu een meer productgebaseerd systeem hanteren. Beide ontwikkelingen zijn interessant, zeker nu de Europese Commissie bezig is met een evaluatie en mogelijke aanpassing van haar huidige, volledig procesgebaseerde, wetgeving voor deze producten. HollandBIO zet zich ervoor in dat ook in Nederland en Europa wetgeving komt die toekomstbestendig is en minder technologie-afhankelijk. Zo kunnen we ook hier werk maken van plantinnovaties die bijdragen aan een duurzamere en gezondere landbouw en voedselproductie.

Meer informatie over de resultaten uit het onderzoek vind je hier.

De mededeling over de nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten vind je hier.