← Al het nieuws

Volop steun voor integrale visie op biotech

,

We schreven het al eerder: de Trendanalyse Biotechnologie van de Cogem en Gezondheidsraad slaat de spijker op zijn kop. Biotech biedt als sleuteltechnologie volop kansen voor gezondheid, voedselproductie en de circulaire economie. Het verzilveren van die kansen voor Nederland vergt een integrale visie en beleid, in nauwe samenspraak tussen de diverse betrokken ministeries en departementen. Iets waar het in Nederland nu nog aan ontbreekt, aldus de adviesraden.  

Tijdens een stakeholderbijeenkomst op 26 april bespraken afgevaardigden van academie, bedrijfsleven en NGOs de bevindingen en aanbevelingen uit de trendanalyse met een brede vertegenwoordiging vanuit de overheid. Naast geanimeerde gesprekken, mooie posters en overvolle flip-overs met beleidsaangrijpingspunten en acties, waren de aanwezigen eensgezind in hun steun voor de totstandkoming van een integrale nationale visie om de kansen van biotechnologie op een verantwoorde manier te verzilveren. Een duidelijke opdracht aan de aanwezige ministeries van IenW, OCW, EZK, LNV en VWS, die dit najaar een gezamenlijke kabinetsreactie op de trendanalyse zullen publiceren. 

HollandBIO maakte speciaal voor de bijeenkomst een poster om ons beeld van die integrale visie te presenteren – waarbij we, naast mooie woorden, vooral ook uitkijken naar de bijbehorende doeltreffende acties om de vele kansen van de biorevolutie voor Nederland te verzilveren.