← #nieuws

VNO-NCW en MKB Nederland geven voorzet contourennota, kopt VWS hem in?

Namens het bedrijfsleven en de zorg hebben ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland de gezamenlijke visie voor een vitalere samenleving en een betere gezondheidszorg gepubliceerd, die dient als inbreng voor de contourennota van VWS. “Ons plan leidt tot een win-winsituatie: méér gezondheid en kwaliteit van leven, een hogere arbeidsdeelname, een nóg betere gezondheidszorg waarin zorgprofessionals met meer plezier werken én een beheerste stijging van de zorgkosten. Met dit plan maken we Nederland koploper in de preventieve en digitale transformatie van de gezondheidszorg, met nieuwe economische kansen voor ons bedrijfsleven. Zeker met de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam zien we veel nieuwe kansen om Nederland de kraamkamer te maken van betaalbare en toegankelijke medische innovaties en e-health, waarvan de Nederlandse patiënt als eerste profiteert.”

Het plan is een echte doe-agenda geworden, waarbij gekeken is naar wat de sector zelf kan doen, wat er nodig is vanuit de overheid en wat er samen gedaan kan worden. Het plan sluit naadloos aan bij de ambities van HollandBIO om van Nederland dé place to be voor life sciences te maken en werk te maken van oplossingen waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. Het hele visiedocument lees je hier.