← #nieuws

Vestigingsklimaat krijgt nieuwe impuls door handhaven dividendbelasting

Vorig jaar werd in het Regeerakkoord een pakket aan maatregelen aangekondigd om het Nederlandse vestigingsklimaat te versterken. Een goed vestigingsklimaat is voor Nederland van groot belang en geldt als een randvoorwaarde voor een ijzersterk innovatieklimaat. Afgelopen week maakte premier Rutte bekend af te zien van de meest veelbesproken maatregel: de afschaffing van de dividendbelasting. Deze week presenteerde staatssecretaris Snel van Financiën de alternatieve plannen. Het gaat onder andere om een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting, een overgangsregeling voor het verkorten van de looptijd van de 30% regeling en een verhoging van de tweede schijf van de WBSO van 14% naar 16%. De maatregelen zijn een mooie impuls voor het innovatieve MKB en verstevigen de positie van Nederland als aantrekkelijk vestigingsland. Lees hier de hele kamerbrief met de aangekondigde maatregelen.