← Al het nieuws

Verkenning financiering voor vaccins en bevolkingsonderzoeken  

Ons preventiebeleid is al jaren penny wise, pound foolish, schreven we bij hollandbio eerder. In de politieke realiteit van Den Haag verkoopt “voorkomen is beter dan genezen” immers lastig. Liever dweilen we met de kraan open, zodat we in elk geval resultaat zien van ons harde werk. Of toch niet? Na meerdere moties en toezeggingen van en aan de Tweede Kamer liet het ministerie van VWS recent uitzoeken hoe preventie het beste tot haar recht komt in de politieke besluitvorming. Parallel daaraan verkende het ministerie de beleidsopties om budgettair op positieve preventie adviezen van de Gezondheidsraad te kunnen anticiperen – voor vaccins en bevolkingsonderzoeken in het bijzonder. De Kamerbrief daarbij is duidelijk: knopen doorhakken over deze opties is aan het volgend kabinet. Hollandbio doet alvast een voorzet: voor alle kosteneffectieve preventieve interventies snel en structureel plek in ons stelsel.