← Al het nieuws

Verder met vaccineren: van uitstel komt afstel

, ,

Staatssecretaris Blokhuis gaat in een Kamerbrief in op de geboekte progressie op het vaccinatiedossier. De brief brengt goed nieuws: dankzij een stijgende vaccinatiegraad verzilveren vaccins nóg meer gezondheidswinst. Helaas laten we nog altijd kansen liggen om de vaccinatiezorg verder te optimaliseren. HollandBIO vindt het zonde dat de staatssecretaris niet meer vaart maakt met eerdere toezeggingen en aangenomen moties.

Waar de vaccinatiegraad dankzij de inspanningen van Blokhuis en het veld jaar een flinke boost kreeg, laat de uitwerking van toezeggingen en moties om het vaccinatiebeleid te optimaliseren nog altijd op zich wachten. Een verkenning naar het functioneren en de bestendigheid van het vaccinatiestelsel moet uitkomst bieden. Blokhuis kondigde deze al in oktober 2019 aan, maar nog steeds tasten we in het duister over de opdracht en doorlooptijd. Daar mag meer vaart achter, wil de staatssecretaris nog deze kabinetsperiode succes boeken.

HollandBIO pleit in aanloop naar het Algemeen Overleg Medische Preventie en Infectieziekten van 6 februari voor een snelle uitwerking van de toezeggingen en moties uit het plenair debat van vorig jaar. De verkenning mag geen aanleiding zijn voor verder uitstel, of zelfs afstel. Want juist door de vaccinatiegraad én het vaccinatiestelsel gelijktijdig aan te pakken, wordt de ambitie van onze staatssecretaris bewaarheid: een vaccinatiebeleid waarmee zoveel mogelijk gezondheidswinst wordt verzilverd.