← #nieuws

Vaster adviesritme van de Gezondheidsraad voor corona

, ,

Met de komst van een COVID-19 subcommissie krijgt advisering over coronavaccinatie een structurele plaats binnen de Gezondheidsraad (GR). Deze nieuwe commissie gaat bovendien vanuit een vaster adviesritme werken. Een voorbeeld dat wat HollandBIO betreft bredere navolging verdient.

Corona legt de loep op het beoordelingstraject van vaccins
Het coronavirus legt een vergrootglas op de uitdagingen in de zorg, waaronder ook de beoordeling van vaccinaties en de snelheid waarmee die tot stand komt. Zo stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte in een artikel van NRC Handelsblad dat VWS-minister De Jonge soms te angstvallig vasthoudt aan het raadplegen van de GR. Als een internationale organisatie ook al advies heeft uitgebracht, mag hij het adviesorgaan best eens passeren om vaart te maken. „Als het ECDC een duidelijke richtlijn heeft, dan moet niet steeds de reflex zijn: we vragen weer een nieuw advies. Dat is een onnodige stapeling van adviezen.” Ook viroloog Marion Koopmans en Vaccines Europe voelen wel wat voor een “internationale adviesraad” wiens adviezen we (soms) rechtstreeks kunnen overnemen.

Als onafhankelijk adviescollege bepaalt de GR nu in de regel zelf de werkwijze, timing en benodigde expertise van haar adviezen. In de praktijk leidt dit, zoals we eerder in een position paper beschreven, al jaren tot een inefficiënt, onzeker en vaak jarenlang beoordelingstraject voor vaccins. Dat er nog gezondheidswinst blijft liggen met het huidige beoordelingsproces concludeerde de GR nota bene zelf al in 2013. Toch concludeerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het dit jaar opnieuw. Dat er nu een vaster adviesritme komt voor COVID-vaccinaties ziet HollandBIO daarom als een verademing én een voorbeeld voor de beoordeling van andere vaccinaties, die soms jaren op de plank blijven liggen.

Een toekomstbestendig vaccinatiestelsel, met voor elk vaccin tijdig een toegangsroute op maat
Volgens de RVS biedt een overkoepelende visie en strategie voor de vaccinatiezorg uitkomst tegen de versnippering in het huidige stelsel: een oplossing die perfect in het straatje van HollandBIO past. Een optimale benutting van vaccinatie vergt een structureel advies over elk geregistreerd vaccin, met een brede blik op alle mogelijke toegangsroutes, inclusief -maar niet beperkt tot- de publieke programma’s. Dit advies geeft het vaccin een plaats in het zorgstelsel. En net als bij geneesmiddelen, is een vaste termijn voor dit advies zeker geen overbodige luxe.

De RVS ziet gelukkig ook heil in maatwerk en een verbeterde samenhang tussen het programmatisch aanbod, de vaccinaties binnen de collectief gefinancierde zorg en de vrije markt. Dat vraagt wel om een doelgerichte en proactieve benadering van de doelgroep – en daarmee om de systemen die dat mogelijk maken. Wat ons betreft ligt er dus een mooi takenlijstje klaar voor de opvolger van Blokhuis!