← Al het nieuws

Van volume- naar waardegedreven zorg

, , ,

De NZa spoort ziekenhuizen en verzekeraars opnieuw aan om de gezondheidswinst voor de patiënt centraal te stellen in de contractering van de medisch-specialistische zorg. Zij herhaalt daarmee de boodschap uit haar vorig jaar verschenen advies “belonen van zorg die waarde toevoegt”. In dit rapport pleit de NZa voor een transitie van volume- naar waardegedreven zorg. Een mooie ontwikkeling, HollandBIO is blij is dat de NZa voor de patiënt op de bres springt. Wij geloven dat deze vlieger ook elders in de zorg opgaat en maken daar sinds jaar en dag werk van. In ons ideale zorgsysteem gaan gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid namelijk hand in hand!

Lees de oproep van de NZa hier: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/nza-focus-op-verplaatsing-van-zorg-en-waardengedreven-zorg-in-contractering-msz

Lees het NZa-advies “belonen van zorg die waarde toevoegt” hier: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/04/nza-zet-gezondheidswinst-centraal-in-bekostiging-medisch-specialistische-zorg