← Al het nieuws

Van Nederlandse topkennis naar een Life Sciences ecosysteem van wereldklasse

, , ,

Den Haag, 8 oktober 2020 – Patiënten en consumenten kunnen nog meer profiteren van de uitstekende kennispositie die Nederland heeft in de life sciences, zo blijkt uit onderzoek dat HollandBIO – de belangenvereniging van de Nederlandse biotech sector – vandaag publiceert. Onze kennispositie is één van de cruciale ingrediënten om de Nederlandse biotech sector aan te laten sluiten bij de wereldtop, maar helaas slagen we er in Nederland nog niet genoeg in om daar de vruchten van te plukken in de vorm van economische bedrijvigheid en toepassingen die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid. Hier ligt een kans voor het grijpen! Daarom reikt HollandBIO vijf aanbevelingen aan voor het benutten van het volledige potentieel van ons Life Sciences ecosysteem.

De Nederlandse biotech sector is tussen 2005 en 2015 gegroeid als kool. De sector is in die tijd verdubbeld, zo bleek uit het Life Sciences 2030-rapport dat HollandBIO in 2016 uitbracht. “Onze ambitie is dat de Nederlandse Life Sciences ecosysteem in 2030 tot ’s werelds grootste en leidende clusters behoort”, aldus HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman. “Om dat doel te behalen, moet de sector tussen 2015 en 2030 nogmaals verdubbelen.” Voor HollandBIO reden te meer om in 2020 de tussenstand op te maken: kan de bloeiende biotech sector de groeiambitie bijbenen, en hoe doet Nederland het in vergelijking met zes andere Europese landen?

Goede kennispositie, bedrijvigheid en ontwikkeling toepassingen blijven achter

Uit het onderzoek van HollandBIO komt naar voren dat Nederland het goed doet op wetenschappelijk gebied in vergelijking met andere Europese landen. Dat is met name dankzij onze sterke academische kennispositie. Tegelijkertijd is het gras groener bij de buren als het gaat om de groei van het aantal bedrijven en het aantal producten in ontwikkeling. Zo kent Nederland een vrij laag groeipercentage als het gaat om het aantal biotech bedrijven tussen 2015 en 2019. Nog zorgelijker is dat Nederland als laatste uit de bus komt van de in totaal zeven landen die zijn vergeleken als het gaat om de groei van het aantal producten in ontwikkeling tussen 2015 en 2019.

Vijf aanbevelingen voor een wereldwijd toonaangevend Nederlandse Life Sciences ecosysteem

Op basis van de inzichten en conclusies uit het onderzoek, doet HollandBIO vijf aanbevelingen die van Nederland in 2030 een internationaal toonaangevend Life Sciences ecosysteem maken:

  1. Blijvend investeren om onze goede kennisbasis te versterken
  2. Academisch ondernemerschap als erkend carrièrepad
  3. Financiering die aansluit bij de behoefte van (startende) bedrijven
  4. Consequent en stimulerend overheidsbeleid dat inzet op biotechnologie
  5. De ontwikkeling en toepassing van innovatie inbedden in het Nederlandse ecosysteem

Naar een bloeiend Life Sciences ecosysteem

Met deze aanbevelingen bouwt Nederland voort op onze academische topkennis en maken we werk van een toonaangevend Life Sciences ecosysteem. “Zo kunnen we maatschappelijke uitdagingen zoals honger en ziekte wereldwijd aanpakken en tegelijkertijd op een duurzame manier het verdienvermogen van Nederland vergroten”, zo stelt Verkamman. “Hopelijk versnelt het onderzoek en de aanbevelingen die beweging.” HollandBIO ziet dat het kabinet oog heeft voor groei, getuige het Nationaal Actieprogramma ter versterking van de Life Sciences sector alsmede het onlangs gepresenteerde Nationaal Groeifonds. Verkamman: “Hoog tijd om alle kansen te verzilveren die de biotech Nederland biedt en de bloeiende Life Sciences sector uit te laten groeien tot de absolute wereldtop!”

Infographic: https://www.hollandbio.nl/wp-content/uploads/2020/10/Lost-in-translation-Infographic-HollandBIO.pdf