← Al het nieuws

Valorisatielessen uit de medtech

Uit een interview dat Jochem Overbosch (Global Healthcare Practice Co-Chair bij Odgers Berndtson) hield met drie kopstukken uit de Nederlandse medtech zijn in de bredere zin lessen te trekken over valorisatie in de life sciences en hoe dat het beste lukt. Uit het gesprek met Dirkjan Masman (Directeur Valorisatie bij Radboudumc), Marijn Meuwese (Head Of Consulting BCEGI, Integrated Health Solutions bij Medtronic) en Clemens van Blitterswijk (Hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht).

Onder andere het sterke onderzoeks- en wetenschapsklimaat in Nederland komen aan bod als factor die helpt in het verder aanjagen van valorisatie en innovatie, of dat nu academies, onderzoeksinstellingen of startups zijn. Daarnaast bespreken de geïnterviewden ook de verschuiving naar preventie in de zorg, en de rol daarin van data en diagnostica. Die verschuiving heeft ook gevolgen voor de manier waarop we in Nederland om moeten gaan met het vergoeden van zorg, want op preventie is ons systeem nog niet goed toegerust. Het gebeurt vaak dat de kosten en baten op verschillende vlakken liggen, waardoor ook de overheid hier een duidelijke rol in zou moeten aannemen om te werken aan oplossingen waarbij gezondheidswinst, betaalbaarheid en innovatie hand in hand gaan.

Het volledige, Engelse artikel vind je hier