← Al het nieuws

Valorisatie-postdocs in spé, daar stimuleer je valorisatie en ondernemerschap mee

, ,

Tijdens Impact2021 introduceert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hun landelijke postdocprogramma gericht op ondernemerschap en valorisatie; de Faculty of Impact. De VSNU heeft het afgelopen jaar samen met NWO, Techleap en de ministeries EZK en OCW gewerkt aan dit nieuwe valorisatieconcept. Het is de bedoeling dat de Faculty of Impact in het najaar van 2021 van start gaat.

Smaak te pakken

HollandBIO is blij om te zien dat de beweging, om valorisatie en ondernemerschap te stimuleren, is ingezet. Vorige week publiceerden wij het artikel ‘Op naar meer wetenschappelijke relevantie, valorisatie en ondernemerschap in de academie’ waarin een consortium, waar wederom ook VSNU en NWO onderdeel van zijn, een nationaal initatief aankondigden om de academische gemeenschap anders te willen erkennen en waarderen. De nieuwe focus ligt op maatschappelijke relevantie waar ook valorisatie en ondernemerschap onder vallen. Dat smaakt niet alleen bij HollandBIO naar meer, maar zo ook bij de VSNU. Klaar voor de start…af! Op naar meer kennis uit het lab de maatschappij inbrengen!   

Stimuleren van academisch ondernemerschap loont

In het artikel van de VSNU schrijft VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg het volgende: “Ik ben supertrots dat we dit prachtige programma hebben kunnen ontwikkelen voor al die knappe koppen die willen ondernemen met hun idee. Hiermee stimuleren we dat onderzoek de samenleving in gaat en nog meer dat ondernemen en wetenschap hand in hand gaan in ons land. Met dit soort initiatieven willen we eraan bijdragen dat Nederland een leidende kennis- en innovatiedelta binnen Europa en de wereld is.”

Daar sluiten wij ons graag bij aan. Binnen ons programma ‘IJzersterk Innovatieklimaat’ zetten wij ons in om valorisatie in de brede zin van het woord te versoepelen Alleen dan wordt de kans groter dat excellente kennis verder ontwikkeld wordt tot producten die daadwerkelijk betekenis hebben voor de maatschappij. Het stimuleren van academisch ondernemerschap middels dit postdocprogramma is daar een mooi voorbeeld van.

Lees meer