← Al het nieuws

Vaccineren is vooruitzien

,

Met twee Kamerbrieven laat staatssecretaris Blokhuis afgelopen week weer zien dat hij werk maakt van vaccinatie. Dat zien we graag bij HollandBIO! De jarenlange besluitvormingstrajecten rondom de beoordeling en implementatie van vaccins zijn ons een doorn in het oog. De doortastende besluitvorming rondom de griepvaccinatie laat zien dat het ook sneller kan: een lichtend voorbeeld voor de vele vaccins die soms al een decennium onbenut op de plank liggen. Een breed gedragen, integrale visie op de bestrijding van infectieziekten, met een glansrol voor vaccinatie, moet zorgen voor structurele verbetering van deze verspilling. Zodat Nederland in de toekomst optimaal profiteert van de preventieve kracht van vaccins.

Bliksembesluit rond quadrivalente griepvaccinatie
Waar een wil is, is een (snel)weg, zo toont de reeks aan besluiten rondom de griepvaccinatie. Het grote aantal extra sterfgevallen het afgelopen griepseizoen gaf aanleiding tot een bliksembesluit rond de griepvaccinatie in Nederland. Afgelopen maand kwamen zowel het Outbreak Management Team (OMT) als het Bestuurlijk Afstemmingoverleg (BAO) bijeen om de staatssecretaris te adviseren. En ook Blokhuis pakt door: hij neemt de adviezen van het OMT en BAO over. Door over te stappen van een trivalent naar een quadrivalent griepvaccin, beschermen we vanaf seizoen 2019-2020 onze ouderen extra goed tegen de griep. Bovendien zegt Blokhuis onderzoek toe naar de vaccinatiegraad onder zorgverleners – en hoe deze te verhogen.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen: een kwestie van een lange adem
En er was meer vaccinnieuws afgelopen week. Ruim zeven maanden na het advies van de Gezondheidsraad (GR) en het Zorginstituut (ZIN), stuurt staatssecretaris Blokhuis besluitvorming over de pneumokokkenvaccinatie naar de Kamer. Hoewel de staatsecretaris zich positief uitlaat over de collectieve inzet van pneumokokkenvaccinatie bij ouderen, is de kogel nog niet definitief door de kerk. Blokhuis geeft het RIVM de opdracht om de aankomende zes maanden de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van dit scenario te onderzoeken. Dit betekent dat implementatie nog wel even op zich laat wachten.

Van reactief naar proactief: een visie op infectieziektenbestrijding
Zonder dreiging van een epidemie of dodelijke slachtoffers, zijn jarenlange besluitvormingsprocessen helaas eerder regel dan uitzondering wanneer het over nieuwe vaccins gaat. Een kwalijke zaak, vindt HollandBIO. Om de preventieve kracht van vaccinatie ten volste te benutten, pleit HollandBIO voor een breed gedragen, integrale visie op infectieziekten, met daarin een glansrol voor vaccinatie. Die visie gaat in op essentiële elementen als beoordeling, vergoeding, toepassing en communicatie van vaccinaties. We roepen het ministerie van VWS op hier in samenwerking met andere betrokkenen werk van te maken. HollandBIO is pas tevreden zodra alle vaccineerbare aandoeningen voorkomen worden. Want voorkomen, dat is beter dan genezen.

 

Meer lezen over de besluiten van de Staatssecretaris?

Het besluit over het griepvaccin lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/10/kamerbrief-over-maatregelen-griep

Het besluit over pneumokokkenvaccinatie lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/09/kamerbrief-met-beleidsreactie-pneumokokkenvaccinatie-bij-ouderen