← Al het nieuws

Update geneesmiddelenbeleid naar Kamer

,

Op de valreep voor de kerstvakantie stuurde Minister Bruins van VWS een gedetailleerde update van het geneesmiddelenbeleid naar de Tweede Kamer. Naast een goeddeels bekend overzicht van de stand van zaken en recente activiteiten, bevat de lijvige voortgangsbrief ook nieuwe informatie.

Twee trajecten om oplossingen te vinden voor de verbeterde toegang van nieuwe weesgeneesmiddelen stemmen ons bijzonder hoopvol. Zowel de gezamenlijke beoordeling door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Zorginstituut Nederland (paragraaf 4.1) als de nieuwe regeling voorwaardelijke toelating (paragraaf 1.8) hebben aandacht voor de specifieke uitdagingen van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen. Volgende week is HollandBIO aanwezig bij de consultatiebijeenkomst over deze herziene regeling, die ons inziens volop kansen biedt om met name weesgeneesmiddelen sneller en beter bij patiënten te brengen.

Het huidige kabinet borduurt met het geneesmiddelenbeleid voort op de maatregelen die het vorige kabinet via de geneesmiddelenvisie in gang heeft gezet om (innovatieve) geneesmiddelen beschikbaar te houden voor de patiënt tegen aanvaardbare prijzen. HollandBIO’s oordeel over de visie van toenmalig minister Schippers was niet mals: we vonden het veeleer een pakket aan maatregelen met eenzijdige focus op kosten, zonder onderbouwing. Als reactie op het document pleitte HollandBIO voor een stimulerend geneesmiddelenbeleid waarbij gezondheidswinst, innovatie en betaalbaarheid hand in hand gaan. En ook in 2019 zetten we weer alles op alles om dat beleid te realiseren.

Hier lees je de Kamerbrief van Minister Bruins