← #nieuws

Update CPB-rapport ‘Kansrijk Innovatiebeleid’

, , ,

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 7 mei haar update voor een ‘Kansrijk Innovatiebeleid’ gepubliceerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Het rapport biedt politieke partijen en andere geïnteresseerden inzichten in de effecten van financiële beleidsinstrumenten van de Rijksoverheid en wat Nederland in de breedte beter zou kunnen doen op het gebied van (directe) publieke investeringen in R&D.

Het CPB-rapport laat zien dat Nederland 2,2% van het BBP investeert in R&D. Dat is boven het Europese gemiddelde, maar onder de doelstelling van het kabinet (2,5%) en onder landen als België en Duitsland. Daarbij blijft het aandeel van directe publieke investeringen in Nederland ten opzichte van andere landen ver achter.

HollandBIO ziet verschillende maatregelen uit het rapport die bijdragen aan het vergroten van directe publieke investeringen in R&D en daarmee aan een ijzersterk innovatieklimaat in Nederland:

 • Het uitbreiden van de WBSO.
  De WBSO is een financieringsinstrument, dat bedrijven tegemoet komt in gemaakte R&D-loonkosten. De regeling heeft een positief effect op R&D inspanningen en is van groot belang voor de biotech sector.
 • Het uitbreiden van het Toekomstfonds.
  Het Toekomstfonds bestaat uit de financiële instrumenten Innovatiekrediet, Seed Capital en Vroege Fase Financiering en zijn onmisbaar voor biotech start-ups. Juist in de vroege fase van een biotech bedrijf is er maar weinig aanbod van privaat kapitaal. Om dit marktfalen te verhelpen, kan  een structurele uitbreiding van het Toekomstfonds uitkomst bieden.
 • Sturen op nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen via SBIR.
  Een recente studie naar het Amerikaanse SBIR-instrument toont aan dat het winnen van een SBIR leidt tot 30% meer octrooien. Indirect kan dit leiden tot meer investeringen in R&D. Versterking van de SBIR-regeling is bij uitstek geschikt om focus op innovatieve sleuteltechnologieën aan te brengen.
 • Verhogen van de PPS-toeslag.
  Een verhoging van de PPS-toeslag maakt het mogelijk om meer samenwerkingen tussen private en publieke partijen te stimuleren. Wel moet dan duidelijk gekeken worden naar de doeltreffendheid van de toeslag. Sluit de samenwerking aan bij het perspectief van zowel private als publieke partijen?

Lees verder