← Al het nieuws

Uitspraak Europees Hof blokkeert duurzaamheid, gezondheid en innovatie

, ,

Op 25 juli 2018 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over moderne plantenveredelingsmethoden. Tot grote teleurstelling van HollandBIO, de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech sector, ziet het hof deze moderne veredelingsmethoden niet als een vorm van ‘gewone’ plantenveredeling. Hoewel deze nieuwe planten ook in de natuur hadden kunnen ontstaan, is toch de zware wetgeving voor genetische modificatie van toepassing. De uitspraak is een klap in het gezicht voor de wereldwijd toonaangevende Nederlandse plantenveredelaars. Met nieuwe toepassingen kunnen zij veel beter en sneller voldoen aan de stijgende vraag naar groente en fruit dat duurzaam geteeld kan worden en gezond en lekker is. De uitspraak van het Europese Hof staat dit in de weg.

Na een jarenlange impasse in de Europese Unie over de status van de moderne veredelingsmethoden, kunnen Nederlandse plantenveredelaars door de uitspraak nu nog steeds niet aan de slag met deze nieuwe methoden. Ondertussen gaan veredelaars in de Verenigde Staten en andere delen van de wereld gewoon door. Een blokkade op innovatie van deze omvang verandert Nederland en Europa uiteindelijk in een museum voor plantenveredeling.

Enorme gemiste kans voor duurzaamheid, gezondheid en welvaart
De uitspraak is een grote tegenvaller. Het toepassen van nieuwe veredelingsmethoden zou Nederlandse veredelaars de mogelijkheid bieden sneller, beter en preciezer producten te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Van voedsel met een nog betere smaak en voedingswaarde tot langere houdbaarheid en daarmee minder verspilling. Groenten en fruit met een hogere opbrengst die toch minder grondstoffen en gewasbeschermingsmiddelen vragen omdat ze beter toegerust zijn op klimaatverandering, verzilting of droogte.

Door het onzekere, risicovolle en dure toelatingstraject voor genetisch gemodificeerde gewassen zijn de moderne verdelingsmethoden nu onbereikbaar voor start-ups en het MKB. Deze bedrijven zijn de motor achter de Nederlandse veredelingssector, die nu nog internationaal toonaangevend is. Daar komt bij dat de nieuwe innovaties voordelen zouden opleveren voor de hele keten, van teler tot consument. Deze gelegenheid was de grootste kans in jaren voor Nederland en Europa om te laten zien dat duurzaamheid, gezondheid, innovatie en ondernemerschap hand in hand gaan.

Nederlandse overheid aan zet
HollandBIO roept de Nederlandse regering op om snel een duidelijk standpunt in te nemen over de uitspraak van het Europese Hof. De uitspraak gaat rechtstreeks in tegen de ambitie in het Regeerakkoord om nieuwe veredelingsmethodes in Nederland en Europa beschikbaar te maken. HollandBIO roept de regering om zich in Europa met hernieuwde energie in te zetten voor deze ambitie.