← Al het nieuws

Uitkomst Plenair debat Vaccinatie in Nederland: lang leve(n met) vaccinatie!

, ,

Donderdag 14 februari sprak de Tweede Kamer met Staatssecretaris Blokhuis van VWS over vaccinatie in Nederland. Het plenaire debat volgde op de Ronde Tafel over vaccineren, waarover HollandBIO eerder berichtte. HollandBIO is blij met de duidelijke en breed gedeelde ambitie van Kamer en staatssecretaris die sprak uit het debat: een optimale benutting van vaccins in de strijd tegen infectieziekten. De aangenomen moties bieden bovendien prachtige kansen om hier op door te pakken en meer gezondheidswinst met vaccinatie te verzilveren.

Snellere beoordeling vaccins

Mooi nieuws: diverse Kamerleden riepen tijdens het debat en met hun moties expliciet op tot een sneller beoordelingstraject voor vaccins. Er lijkt hiermee draagvlak onder Kamerleden voor de probleemschets uit onze position paper “Nog verder met vaccineren”.

Staatssecretaris Blokhuis gaf aan vooral binnen de huidige kaders te zoeken naar mogelijkheden voor een snellere beoordeling en invoer van vaccins. Zo liet hij onder andere vallen te onderzoeken of de advisering van het RIVM over de uitvoer parallel getrokken kan worden met de beoordeling van de GR.

Vaccinatiegraad, communicatie en de vaccinatiealliantie

Ook het aanpakken van de dalende vaccinatiegraad was een prominent onderwerp tijdens het debat. Kamerleden gaven aan blij te zijn met de actielijnen van de Staatssecretaris uit de Kamerbrief “verder met vaccineren. In aanvulling hierop pleitten ze onder andere voor:

  • Verdergaande maatregelen ter bevordering van de vaccinatiegraad zoals boetes, het korten van toeslag en onderzoek naar de toegang tot kinderdagverblijven.
  • Eén vaccinatiepaspoort voor vaccins
  • Doelgroepgerichte communicatie
  • Storytelling
  • Inzet van andere beroepsgroepen in het voorlichtingsproces, o.a. huisartsen en apothekers.

Met uitzondering van het vaccinatiepaspoort, zegde Blokhuis toe werk te maken van bovenstaande punten. Hij hoopt dat de vaccinatiealliantie, die in maart aan de slag gaat, hem hierbij van advies kan voorzien over onder andere verdere maatregelen om de vaccinatiebereidheid te vergroten, over communicatie en de aanpak van nepnieuws.

Aangenomen moties

Aan het eind van het debat riepen de Kamerleden Blokhuis met moties op om nóg meer werk te maken van vaccineren. Na een officiële stemming gaven de Kamerleden de volgende actiepunten mee aan de Staatssecretaris:

  • Onderzoek hoe de inzet van ervaringsdeskundigen, apothekers, huis-, kinder- en jeugdartsen de communicatie over en uitvoer van vaccinatie kan verbeteren.
  • Kom tot een overzicht van mogelijke actiescenario’s die ingezet kunnen worden als de vaccinatiegraad nog verder daalt.
  • Kom tot een wettelijke regeling die zorgt dat geregistreerde vaccins direct voorzien worden van een advies over programmatisch aanbod.
  • Onderzoek of er lessen getrokken kunnen worden uit de werkwijze van het versnelde beoordelingstraject rond meningokokken en griepvaccinatie –  met als doel om hiermee de doorlooptijd van de beoordeling en implementatie van vaccins te verbeteren.

HollandBIO kijkt tevreden terug op het debat. Met al deze goede voorstellen om de inzet van vaccins in Nederland verder te optimaliseren, is meer gezondheidswinst binnen handbereik. Op naar een langer en gezonder leven met vaccinatie!

Meer weten over het plenair debat? Neem contact op met HollandBIO’s Britt!