← Al het nieuws

Uitgaven aan geneesmiddelen stabiel

Met de dubbele vergrijzing en het aanzwellend zorginfarct is het belangrijk om te weten waar we ons zorggeld aan uitgeven en of dat nog efficiënter kan. Minister Kuipers won hiervoor advies in bij de technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven en het FD nam de uitgaven aan geneesmiddelen de afgelopen jaren onder de loep. De breed gedeelde conclusie van deze week: we geven relatief weinig uit aan curatieve zorg.

Sinds 2006 geven we in euro’s weliswaar 62% meer uit aan medicijnen, maar als je daar de inflatie naast legt zijn de uitgaven over al die jaren gelijk gebleven, concludeert het FD (ook weergegeven in deze special). Dat het gras elders niet groener is, concludeert ook SiRM, in het kader van het onderzoek van de technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven. SiRM becijferde dat de uitgaven aan curatieve zorg van alle onderzochte landen in Nederland het laagst zijn. We hebben, kortom, in Nederland al een stevige greep op de uitgaven aan geneesmiddelen in de curatieve zorg. Betekent dat dan dat de bomen tot in de hemel groeien? Nee, die vlieger gaat wat hollandbio betreft zeker niet op. Juist als het gaat om het realiseren van gezondheid op maat, onze ambitie, blijven de uitdagingen onverminderd groot.