← Al het nieuws

Tweede Kamer: vergunningverlening voor cel- en gentherapie moet sneller en beter

, ,

De Tweede Kamer roept Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op haast te maken om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie sneller en beter te laten verlopen. Arne Weverling (VVD) diende hiertoe een motie in die op brede steun van de Kamer kon rekenen. Die verbetering is urgent en noodzakelijk, want de huidige procedure voor vergunningverlening is onnodig lang en veeleisend door een zware milieutoets. Doordat Nederland klinisch onderzoek met, en de toepassing van cel- en gentherapie standaard indeelt in de risicoklasse Introductie in het Milieu (IM), dreigt de winst van deze nieuwe generatie therapieën aan ons land voorbij te gaan. In reactie op de motie gaf de Minister aan het gevoel van urgentie met de Tweede Kamer te delen. HollandBIO is blij met de belofte van de minister om met gezwinde spoed werk te maken van een oplossing.

HollandBIO gaf eerder aan teleurgesteld te zijn in de terughoudende Kamerbrief van de minister om over te gaan tot aanpassing van de nationale wet- en regelgeving om de lichtere risicoklasse van Ingeperkt Gebruik (IG) als uitgangspunt te bewerkstelligen. De motie van Arne Weverling constateert echter dat de Minister van mening is dat de huidige regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie al mogelijkheden biedt voor aanvragen op basis van IG. Als dat zo is, is de door HollandBIO aangedragen aanpassing van Besluit ggo overbodig en is verbetering sneller een feit. Het is nu aan het ministerie om deze nu in de praktijk onbegaanbare route vrij te maken. De Kamer is in ieder geval duidelijk: de regering moet haast maken om alle mogelijke verbeteringen van beleid door te voeren en hiervoor met spoed extra capaciteit vrijmaken.

Aan het eind van de zomer vindt een overleg plaats tussen de betrokken ministeries en veldpartijen, onder wie HollandBIO, om de mogelijkheden voor het wegnemen van de huidige belemmeringen met elkaar te bespreken. IenW lijkt daarmee dus de daad bij het woord te voegen. Natuurlijk is HollandBIO pas tevreden als een oplossing daadwerkelijk gerealiseerd is. Want alleen dan kan Nederland op alle fronten profiteren van deze baanbrekende nieuwe therapieën.

Leestip!

Marc Kaptein, medisch directeur bij Pfizer Nederland en bestuurslid van HollandBIO, klom in de pen en schreef een uitstekende blog over de kansen om gen- en celtherapie te verzilveren. Je leest zijn blog hier!