← #nieuws

Tweede Kamer maakt werk van kweekvlees

, ,

Een primeur! Voor het eerst ging de Tweede Kamer in debat over een van HollandBIO’s lievelingsonderwerpen: kweekvlees. De verschillende politieke partijen en minister Schouten (LNV) waren opmerkelijk eensgezind: kweekvlees kan een grote bijdrage leveren aan een duurzame landbouw én dierenwelzijn. Bovendien is Nederland met bedrijven als Meatable internationaal toonaangevend. De Tweede Kamer deelt niet alleen ons enthousiasme over de potentie van kweekvlees, zij roept de Nederlandse overheid via verschillende aangenomen moties op om nog meer ambitie te tonen.

Ten eerste roept de breed aangenomen motie van Kamerleden De Groot (D66) en Weverling (VVD) de regering op tot een goed vestigingsklimaat voor kweekvleesondernemers, door ze te helpen met de benodigde wetgevingstrajecten. Ook vraagt de motie de regering om kweekvlees en kweekvleesproducenten experimenteerruimte te geven, zodat zij in een gecontroleerde setting hun product en proces kunnen optimaliseren voor een veilige en gezonde marktintroductie.

Een tweede motie, van Kamerlid Weverling (VVD) en diverse andere Kamerleden, verzoekt de regering meer ambitie en regie te tonen op het kweekvleesdossier door in overleg met de sector te verkennen welke aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om kweekvleesinnovatie te stimuleren. Ook vraagt deze motie om een actieagenda van de overheid die zich richt op het realiseren van een doorbraak van kweekvlees als ‘novel food’ en deze nog voor het zomerreces aan de Kamer toe te sturen.

Zowel De Groot als Weverling hebben gevraagd of minister Schouten binnen twee weken in een brief aan de Tweede Kamer meer inzicht kan geven in de invulling van deze moties.