← Al het nieuws

Twee nieuwe ROM’s in ontwikkeling

,

Nederland is straks twee nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) rijker. Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van EZK maakte op 20 februari bekend dat er in Utrecht en Flevoland ook ROM’s zullen worden opgezet. Hierdoor ontstaat een stelsel dat heel Nederland dekt.

Net zoals bij de andere ROM’s zal naast provincies, gemeentes en andere entiteiten, ook de Rijksoverheid een belang nemen in de fondsen. Het startkapitaal voor Flevoland komt daarbij neer op €16 miljoen en zal voor Utrecht €22 miljoen bedragen. Dit kapitaal zal worden aangewend voor het uitvoeren van acquisitie, business development en ondernemersfinanciering in de regio. Ondernemersfinanciering zal voornamelijk worden verstrekt als risicodragend kapitaal aan startende en innovatieve MKB’ers.

Meer informatie en een uitgebreid overzicht van de structuur van de ROM’s vind je hier terug in de Kamerbrief ‘Oprichting ROM’s in Utrecht en Flevoland’.